הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רפט-רצא | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רפט-רצא | מתקדמים | שיעור 97

פנחס רפט- רצא שעור 97

ארבע גאולות

גאולה אומר קבלת אור חכמה, אור מטרת הבריאה כדי להטיב לנבראיו. ההטבה היא הגעת האור על הרצון שהשם ברא וטבע באדם. 

תשמז) ואמר המאור הקדוש, כל הנפש לבית יעקב ששים ושש, ששים הוא להתעוררות של משיח ראשון ושש הוא להתעוררות משיח שני נשארו שש שנים למספר ע"ב שהוא מדרגת חכמה שאז תהיה הגאולה עם גילוי הפנים, החכמה דהיינו אלף שנה שהוא כל אלף החמישי כולו חרב ורע"ב שנה לאלף השישי לקיים בהם שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך דהיינו ב פעמי שש אחר אלף ושישים ואז ואספת את תבואתה שיהיה קבוץ גלויות כי ישראל נק' תבואה שנאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתה. זמני הגאולה המוצגים כאן אינם גשמיים, והסבר נוסף, מוגש כאן זמן שהוא מסוגל לגאולה אם זוכים. הגאולה היא נפשית ולא חיצונית.

תשמח) שואל, אם כן שהגאולה תהיה לאלף רע"ב שנה, מה כתוב למעלה, רנו"ו ליעקב שמחה שמשמע שבשנת אלף רנ"ו תהיה הגאולה, ומשיב אלא ארבע גאולות עתידים להיות כנגד ארבע כוסות של פסח שה"ס חו"ב תו"מ משום שישראל מפוזרים בארבע רוחות העולם שה"ס חו"ב תו"מ ואלו שיהיו מאומות הרחוקות מקדימים להגאל לאלף רנ"ו והשניים ללאלף ומאתים וששים והשלישיים לאלף ומאתים ושישים ושש והרביעיים לאלף ומאתים וע"ב.

תשמט) וגאולות אלו תהיינה הד' חיות המרכבה אריה שור נשר אדם בשם הויה הרוכב עליהן, ז"ש כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, שכנגדם יתעורר למטה ד דגלים וי"ב שבטים בסוד ג הויות, הויה מלך הויה מלך הויה ימלוך לעולם ועד שבהם י"ב אותיות כנגד י"ב שבטים וי"ב פנים שבג' אבות דהיינו ג קווים חג"ת שנאמר עליהם האבות הן הן המרכבה, כי ד חיות הן במרכבה פני אריה ושור ונשר ואדם ובכל אחד ג קווים חג"ת הם י"ב פנים ואלו עשרת השבטים רומזים ללאלף שנים וב' שבטים רומזים למאתיים שנה. ומי"ב אותיות שבג' הויות תלוים ע"ב שמות כי אלו י"ב אותיות יש בכל ספירה מחג"ת נה"י דז"א ונמצא שה שש פעמים י"ב שהם ע"ב שהם ע"ב שנים אחר אלף ומאתיים ומכאן הרמז שאחר אלף ומאתיים וע"ב שנה תהיה הגאולה. ודע שכל הקצין המובאים בזוהר רומזים שאז עת רצון לקבל תשובתם של ישראל ואם ישובו ויגאלו. חשבון הגאולה נכון, אך יש לעשות תשובה כדי לנצל את הזמן המסוגל.

תשנ) והם הע"ב שמות, כ"ד לכל חיה מג' חיות חג"ת כלומר אם תחלק הע"ב בשש ספירות חג"ת נה"י יש י"ב בכל ספירה כנ"ל ואם תחלק השם ע"ב רק בג' ספירות חג"ת הרי יש כ"ד בכל ספירה שג' פעמים כ"ד הם ע"ב, הסוד שלו הוא וקרא זה אל זה ואמר שהם ג' כתות מלאים שלכל אחד כ"ד צורות, שכתה אחת אומרת קדוש, שניה קדוש והג' קדוש שכל זה היא בהארת השם ע"ב כי ג כתות יחד הם ע"ב העושים דין בעמלך. כדי להילחם בטומאה, בשמאל, צריך כוח של דין. 

גאולה גימטרייה אדם, לכן צריך להאמין שיש להקריב את צד הדומם צומח חי שבנפש, לטובת צד האדם, שהוא יגאל כאשר ידע כיצד להתנהל.

קן הציפור

תשנא) כי יקרא קן צפור לפניך בדרך היינו בעלי המקרא. בכל עץ היינו בעלי המשנה שהם אפרוחים המקננים באילן ויש אומרים בכל עץ, אלו ישראל שנאמר בהם כימי העץ ימי עמי, או על הארץ הם בעלי תורה בעלי יראה שמוכנים לוותר על עצמם שנאמר בהם על הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, אפרוחים אלו הם פרחי כהונה. או ביצים אלו הם שמזין הקב"ה מקרני ראמים עד ביצי כנים, כלומר שכולל הכל מקטן ועד גדול. והאם רובצת על האפרוחים היינו בזמן שהיו מקריבים קורבנות, אז כתוב לא תקח האם על הבנים, כלומר שלא תפריד חיבור האם שהיא השכינה עם הבנים שהם ישראל.

תשנב) חרב בית המקדש והתבטלו הקרבנות, כתוב, תשלח את האם שהיא השכינה וגלו הבנים והיינו ואת הבנים תקח לך, כי בעלי קבלה נק' בנים שהם מצד א שבמילוי אות ואו דשם הויה שהוא עולם ארוך כי א זו במילוי ואו נמשכת מבינה שה"ס עולם הבא שהוא עולם שכולו ארוך שנאמר בו במצוות שילוח הקן, כמו במצוות כיבוד הורים למען ייטב לך והארכת ימים לעולם שכולו ארוך. תשלח את האם ואת הבנים תיקח, אומר שמה שמחזיק את עם ישראל הם בעלי הקבלה, הם הבנים, דרכם ניתן להגיע ולחזור לבינה, שהיא בחינת עולם הבא.

תשנג) ובגלות התקינו תפלה במקום הקרבנות וישראל מצפצפים בקול השירים בקול ק"ש העולה אל עמוד אמצעי שהוא למעלה דהיינו ז"א כי האם והבת שהם בינה ומלכות, הן בגלות כי שום שהמלכות כלולה בבינה נמצא בשיעור הזה גם הבינה בגלות ומיד שיורד ז"א מקשרים אותו עם הבת שהיא המלכות שנק' יד כהה כדי לקשר ו שהיא ז"א עם ה שהיא המלכות בשש ספירות, כי בק"ש הוא המשכת ו"ק דגדלות לז"א ומלכות. מיד מלחשים אל החכמה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מפני שעדיין מלכות גנוזה ברדל"א ולא ניתן לקבל חוכמה בגלוי שה"ס יחוד המלכות שנמשך לה אז שפע מהחכמה. את התיקון הגדול ניתן לעשות ע"י הבנים שהם בעלי הקבלה. למען יאריכון ימיך, זה אור של גאולה. 

שאלות חזרה בזוהר פנחס רפט-רצא
1.מהו החשבון של זמן הגאולה ומדוע יש לנו ארבע זמנים?
2. מהי התשובה לכך שלמרות שהגיע זמני הגאולה אין אנו רואים שנגאלנו?
3. מהו סוד שאומרים "קדוש קדוש קדוש "מי אומר זה ומה זה נועד לעורר?
4. בכתוב "כי יקרא קן ציפור לפניך" מיהי האם מדוע צריך לשלחה וכיצד צריך לעשות תיקון זה בהקשר לגאולה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב