הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצה-רצז | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצה-רצז | מתקדמים | שיעור 99

פנחס רצה- רצז שעור 99

סולת קמח בינוני ופסולת

תאמר לי ממה אתה נהנה, ואומר לך מי אתה.

הרגשת הלב היא תוצאה, ואין לרדוף אחרי התוצאות החיצוניות.

כעסן הוא מי שרדוף אחרי תענוג חיצוני, שאינו משיג.

יש לפעול את האמת, התענוג יגיע כלוואי מלמעלה.

בעבודת הנפש יש לחבר לב למוח ולא לעבוד רק עם לב טיפש שאינו מחובר למשכן הנשמה שבמוח. חייב האדם לנהל את רצונותיו ולהימנע מהנאות מזיקות שאינן מקדמות אותו לקשר וחיבור עם העליון. מי שמכיר תודה, ומרגיש הוא מקבל מהעליון בחסד גדול, ואז הם ברצון להשפיע, אינם מרגישים חיסרון, וכך לא נותנים אחיזה לקליפה. כסימן לתענוג מביא כאן שלוש דרגות של סולת. סולת פסולת אינו ראוי ואין להשתמש בו, יש תענוג בינוני, אך יש לשאוף לסולת נקיה, תענוג מהאמת. 

תשסב) מה עושה הקב"ה ממתנה הזו דהיינו מהארת הזווג שנעשה ע"י הקרבן הוא דומה למלך האוכל על שלחנו. שמקריבים על שלחנו מכל מין ומין. סלת קמח בינוני ופסולת והוא מחלק משלחנו לכל היושבים בסעודה ע"י הממונים שלו, לכל אחד כראוי לו. ולחם ההוא שההוא סלת שהמלך אוכל הוא מצווה לתת לאוהיו שהם אצלו, ז"ש את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוח דהיינו אשי ה' ונחלתו יאכלון. ומאכל זה הוא מצד עץ החיים וע"כ הוא סלת נקיה בלי פסולת כלל, אבל מצד ע הדעת טוב ורע שיש בו פסולת צוה לתת הבינוני אל המלאכים והפסולת נותן לשדים ומזיקים שהם משמשים  לסוסים ולפרשים של המלך.

תשסג) ואף כך ניתן קמח בינוני, לפרשי המלך הם בעלי משנה שהם כמלאכים המשמשים שלהם שהם שדים יהודים שהם רשומים באות שדי דהיינו באותיות ש"ך משדי ויש שדים ומזיקים מצד הטומאה הנק' שדים עכו"ם כי זהה לעומת זה עשה האלקים.

תשסד) ומשם זה אמרו בעלי המשנה שאלו ג מינים  שמהם שמן השדים דיהודים מין אחד שלהם הם כמלאכי השרת, ומין שני הוא כבני אדם, שלישי כבהמות ויש מהם חכמים בתורה שבכתב ושבעל פה. ואותו הנק' יוסף השד הוא על שם שהולידו שד ולא לחנם אמרו בעלי משנה אם הרב דומה מלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו. כי בעלי משנה דומים למלאכים ואשמדאי מלך השדים הוא וכל משפחתו, שהם שדים יהודים שנכנעו בתורה ובשמות התורה.

תשסה) ובני אהרן משום  שערכו את קרבנותיהם משום  זה נעשו, כי כל הקרבנות אע"פ שנקרבים אל המל, המלך מחלק אותם לכל אחד כראוי לו ולוקח לחלקו מד שראוי לו.

לג' חלקים נחלקת שפע הקרבן שעולה כמ"ן למעלה ומלמעלה יורד מין דוכרין המתחלקים לשלוש

א. סולת נקיה בה אין אחיזרה לקליפות שה"ס שפע חסדים הנמשכים מז"א שבחסדים שלא היה עליה צמצום אין שום אחיזה לקליפה וע"כ נק' סולת הרומזת שאין בה שום פסולת.

ב. קמח בינוני והוא הארת ו"ק דחכמה הנמשכת ממלכות שה"ס הארת החכמה ממטה למעלה.

ג. פסולת דהיינו הארת החכמה הנמשכת ממעלה למטה שזה היה חטא עצה"ד. כי ישראל מקריבים הקרבן המזווג ז"א ומלכות שמהארת הזווג יוצאים ג מיני שפע הנ"ל וז"א בעצמו מחלק אותם כי ז"א הוא בסוד כי חפץ חסד הוא חסדים מכוסים למעלה מחזה, וע"כ אוכל הסולת שה"ס אור חסדים שהוא מאכל האוהבים הדבוקים בחסד כמו ז"א, דהיינו מצד ז"א שנק' עץ החיים שממנו נמשכים שפע החסדים. מי שהולך בדרך החסד, יכול לאכול מלחם המלך אבל מצד עץ הדעת טוב ורע שהוא המלכות שממנה נמשכת שפע החכמה, מני למיהב בינוני למלאכים דהיינו קמח בינוני שה"ס ו"ק דחכמה דהיינו המאירה ממטה למעלה. ובעלי המשנה הדבוקים במלכות הנק' משנה מקבלים ג"כ קמח הבינוני, והפסולת שה"ס המשכת החכמה ממעלה למטה שהארה זו אסורה שעד גמר תיקון אין כוח לקבל ג"ר דחכמה, ונבחנת לדם טמא או תענוג אסור. היא ניתנה לשדים ומזיקין שאז התכנות הרעות מתגדלות באדם. הנאה שאינה נכונה, שנגזרת של קבלת חוכמה ממעלה למטה, מגדילה ומזינה את השדים ואת המזיקים שבאדם.

האדם נבחן לפי סוג התענוג שהוא מושך, האם תענוג שמזין את האדם שבו או את השדים ואע"פ שדם הארה זו נמשכת ע"י ישראל המקריבים אין  זה נחשב להם לחטא, כי הארה זו יוצאת בהכרח והם אינם משיכים ואינם מחלקים אותה לצד הטומאה שהם השדים ומזיקים אלא ז"א הוא מחלק כך את השפע. אמנם בני אהרן סדרו כל ג המשכות הנ"ל בעצמם ואפילו המשכה ג האסורה המשיכו ונתנו שלדים ומזיקים. ובני אהרן דעריכו קרבנהון משום שהם עצמם המשיכו וסדרו כל ג המשכות הנ"ל וחלקו אותן משום זה נענשו כי המשכה ג שהמשיכו ממעלה למטה אסורה לישראל. וע"פ שבכל הקרבנות יוצאות האורות אלו לשדים ומזיקים אמנם הוא ע"י ז"א מלמעלה שהוא מחלקם כרצונו. יוצאים  אז כל ג מיני האורות סלת קמח בינוני ופסולת אין כאן איסור כי ז"א מחלק ומסדר ג מיני שפע ונותן מג לשדים ומזיקים כרצונו. אבל ישראל מקריבי הקרבן אינם עושים בזה כלו. משא"כ בני אהרן הם בעצמם סדרו ג מיני השפע והם בעצמם חלקו אותם ע"כ נענשו משום ההמשכה ממין ג'. העולם מנהל גם דרך המזיקים כשליחים. ממה שהתחתון גורם לעליון, יכול הוא לקבל חלק אך לא הכל. לא את כל האור החוזר הנדחה אפשר לקבל ממעלה למטה. 

אין תגובות

להגיב