הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס שז-שט | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס שז-שט | מתקדמים | שיעור 103

פנחס שז-שט שעור 103

כלת משה

תשצא) ובעלי קבלה הם בעלי תלמוד ונאמר עליהם ושננתם והעמידו בעלי המשנה אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם שהם שליש מקרא שליש משנה ושליש בתלמוד. וסוד הדבר כי יקרא קו צפור לפניך בדרך היינו בעלי מקרא בכל עץ דיינו בעלי משנה, או על הארץ אלו בעלי תלמוד. שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד. ואין לתמוה על מה שמשנים המלה ושננתם ולשלושתם כי על הכתוב, ועשית מנורת זהב טהור, הנה העמידו ועשית מנורת הוא כלל, זהב הוא פרט מקשה הוא כלל וכן כמה מקראות שבעלי המשנה מרבים וממעטים כגון מה שאומרים ריבה ומיעט וכן מרבים אות ואומרים אל תקרי מה אלא מאה כאן אנו אומרים, אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם.

תשצב) כך ביום כלות משה שאנו דורשים בו כלה של משה, אם תאמר שאנו דורשים זה מהם, דהיינו מאותיות אלפא ביתא שבמילה אשר כלת היא אותיות כלה ולא הוסיפו מעצמם שהם אין להם רשות להוסיף או לגרוע אות ממנו ולא להחליף אות זה באור אחר. אם כן הרי כתוב בתורה כלות מלא ו מי נתן להם רשות לגרוע אות ממנו שהיא ו ולדרוש לשון כלת, שהרי אין כאן מלה להחליף בחלופי אלפא ביות. אלא שגרעו ו מהמילה ודרשו כמו שהיה כתוב כלת בלי ו אלא שעל אלו מלות חסרות שדורשים כאלו היו מלאות, ומלות מלאות כאלו היו חסרות ועל כל מיני פירושים שיכולי לעשות, לקשט הכלה שהיא הורה, בתכשיטים שלה, צוה לנו הקב"ה לעשות כמו שיאמרו ולהאמין אותם, ז"ש על פי התורה אשר יורוך. נשאלת שאלה, לכאורה כיצד מרשים לעצמם חז"ל לשנות מילים מהתורה הכתובה, אמנם אנחנו מאמינים לחז"ל שמרשים לעצמם לגרוע את האות וו מהמילה כלות, ויש לנו על מה שנסמוך, שהרי הכל הם מפרשים על פי יסודות פנימיים. על פי כללים ברורים יכולים חז"ל לעשות תכשיטים, היינו לייפות את התורה על ידי השינויים, שכמובן רק להם מותר לעשות, מתוך ראיה רוחנית כוללנית, שאין לאדם רגיל, אשר רואה פרטים רבים, ולא תמיד יודע לשייכם לכלל, ואילו לחז"ל שהגיעו להשגה, נראה כל פרט בדיוק לפי תפקידו בכלל תוך שהם רואים תמונה שלמה. מותר לחז"ל להשתמש בפרטים לצורך הכלל. רשאים חז"ל לשנות כתוב, כדי לקשט ולאפשר לנו הבנה כולל. 

תשצג) ודומה לחייט שחתך לעשות לבושי מלכות ועשה מהם חתיכות רבות, אלו שיודעים המקומות שחסרים אותן החתיכות וידועים אותן המקומות שחסרים אותן החתיכות ויודעים אותן החתיכות הנשארות הם יכולים לעשות את הלבושים, כי משימים החתיכות שהתווספו במקום שהן חסרות, וחתיכות שהן מועטות מוספים עליהם וזה הוא על פי התורה אשר יורוך.

תשצד) ואם תאמר אם כך הוא, מה הוא שלפעמים טועה אחד מהם ואומר אני מתחרט, ומשיב אלא מטרם שפוסק הוראה באותו דבר שחולקים בו יכול אותו מקשה עליו לומר אני מתחרט כי לא כל המפרקים לעשות תכשיטי כלה יודעים לאן הולכות החתיכות מטרם שהפסק הוא על מכונו ומטרם שהתירוצים של ההלכות הם על מכונם. עד ההחלטה, בדרך ניתן להחזיק דעות שונות ולבדוק אותם.

שאלות חזרה בזוהר פנחס שז-שט
1.מהיכן למדו רבותינו על מושג כלת משה וכיצד יכלו ללמוד זאת הסבר את המשל המביא באות תשצ"ג?
2. אם אנו צריכים לשמוע לחז"ל על פי התורה אשר יורוך כיצד לעיתים טועה אחד מהם ואומר אני מתחרט והרי אלו דברים מוסכמים?
3.מיהם שבע הנערות הראויות לתת למלכה מבית המלך ומהיכן אנו לומדים זאת ומה זה בא להוסיף לנו על כלת משה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב