הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כה-כז | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כה-כז | מתקדמים | שיעור 7

האזינו אדרא זוטא כה - כז  ​​​​ 7

שערות דיקנא דא"א

שׂערות הנפש נגרמות מאי קבלת האור, הם מעין צינורות חסדים הדוחפות את האדם לבצע את התיקונים לקבלה בדרך ראויה.

באופן ראוי יש להעביר את החכמה להתפשטות בלב דרך ל"ב נתיבות החוכמה. התפשטות זו באה דרך תיקון שערות הזקן, שערות הנקראות גם מזלא, לשון מזל, שעל ידו ישנה השגחה כללית ופרטית. התיקון עצמו בא כדי לייצר את הקשר עם הבורא.

נח) בהדיקנא של עתיקא קדישא שהוא א"א תלוי כל היקר של הכל ונק' מזל הכל, מדיקנא הזה שנק' מזל שהוא מזל הכל, מדיקנא הזה שנק' מזל שהוא יקר מכל נעשו מוצלחים העליונים והתחתונים כולם משגיחים לקבל שפעם ממזל ההוא במזל הזה תלויים חיי הכל מזון הכל. במזל הזה תלויים שמים וארץ שהם ז"א ומלכות וגשמי רצון, במזל הזה שנק' מזל שהוא יקר מכל נעשות צבאות נצח והוד העליונים והתחתונים, מזלא פירושו לשון הצלחה, כי על הכתוב הון מוסיף מתרגם מזלא מוסיף.

כבר ידעת שורש השערות שהוא בקרומא דאווירא המסך בניקבי עיניים בראש דא"א דהיינו מהמיעוט שנעשה ע"י עלית המלכות לבינה, אמנם זה אמור לבחינת שורש כי הן כוללות כל הדינים המתפשטים בסבת עליה זו דמלכות לבינה היינו כל הדינים הנכללים בג' זריעות חולם שורוק חיריק, וכן הדינים הנגלים מכח המחלוקת דימין שומאל בסו"ה יעלו שמים ירדו תהומות, כל אלו הדינים כלולים בדיקנא אשר בדיקנא עצמה אין דינים, אך הם מושפעים ממנה, והטעם הוא כי משום שמקור כל הדינים האלו הוא עלית המלכות לבינה שממעטת במקום התפשטות עד המלכות, נעשה מסך חדש, בסוד נקודת החולם שהיא תחת החכמה דע"ס שה"ס חכמה סתימאה, אין הדינים האלו יכולים לפעול משהו למעלה ממקור יציאתם היי בחכמה וכתר דע"ס אלא מבינה ולמה. וז"ס שחכמה סתימאה נק' מוחא דשקיט וסתים לעיל בדבור הסמוך ללמד שאע"פ שהמלכות עלתה לראש א"א והוציאה הבינה לחוץ, לא נצמחו משום זה שום דינים בחכמה סתימאה עצמה כי אין הדינים יכולים לפעול למעלה ממקום יציאתם. הכל תלוי במזל היינו בשערות דיקנא אשר שורשם בקומא דאווירא הוא המסך של המלכות שעלתה לבינה. אמנם כבר ידעת שכל המוחין וכל המדרגות דאבי"ע יוצאים בסוד ג זריעות אלו של חולם חיריק שורוק ופיכך היו צריכים להתתקן בא"א שממנו מתקיימים כל אבי"ע וכיוון שבו עצמו לא יכלו להתאחז, ע"כ נתקנו בו סוד ערות הדיקנא שהוא הכולל כל מיני דינים אלו דג' זריעות חולם שורוק חיריק, וכל המחלוקת הגדול דימין ושמאל בסו"ה יעלו שמים ירדו תהומות. ודיקנא זה הוא המשפיע אותם את התחתונים אשר על ידי דינים ​​ אלו הולכים ומתגלים כל המוחין באבי"ע מדרגה אחר מדרגה עד גמר התקון. וההפרש בין שערות ראש לשערות דיקנא ע"י באד"ר.

כי לולא דינים הללו המכונים שערות דיקנא מלשון סערות, לא היו מתגלים באבי"ע כל המוחין הגדולים וע"כ נק' הדיקנא מזל הכל. היי ההצלחה של הכל שאין מי שיזכה להצלחה אם לא קבל מקודם אאותם הדינים שבשערות דיקנא דא"א וז"ש בינ חיי ומזוני לא בזכותא תלייא מילתא אלא במזלא שה"ס המוחין דהארת חכמה מזוני דכלא, שה"ס חסדים ולולא תקון הדיקנא לא היה מציאות כלל לז"א ומלכות כי עיקר מציאותם הוא מתוך מיתוק המלכות בבינה המושפע ממזלא ההוא וז"ש בהאי מזלא תליין שמיא וארעא המזל הוא הצלחה, ונובע מתיקון וקשר עם הדיקנא

נט) י"ג מבועים של שמן חשוב וטוב היי י"ג מדות הרחמים תלוים דיקנא שהוא מזל היקר הזה וכולם יוצאים לז"א ואל תאמר כולם אלא ט מהם נמצאים בז"א שהם ט מדות הנזכרות בפרשת שלח להכניע הדינים.

ס) מזל הזה תלוי במשקל שווה עד הטבור כל קדושות קדשי הקדשים היי המוחין דאו"א הנק' קדשים בעת עליתם לא"א נק' קדשי הקדשים ובעת עליתם לא"א נק' קדשי הקדשים תלוים במזל הזה, במזל הזה התיר התרת הסבך מלכות של צמצום א שלא ניתן לקבל את האור. אם יסכים לעקוד עצמו, יוכל לראות את האייל שנאחז בסבך של קשר העליון מאותו הראש של כל הראשים שלא נודע ואינו מושג ואין יודיעים בו עליונים ותחתונים משום זה הכל תלוי במזל הזה. קוטרא פירושו סבך מלשון תרי קטרי עבדי פשט היי התרה כמו בתר דאביעיא הדר פשטה

אין השערות נקבעות אלא במקום ם דצלם רק בלמד אין שערות נפש, וכאן ניתן לקבל את האור, שהשערות לא בקביעות ונודע שגם הגוף מתחלק לםל"צ אשר מפה עד החזה ה"ס ם ומחזה עד הטבור ה"ס ל ומטבור ולמטה ה"ס ץ לפיכך יכולות השערות להתפשט בגוף רק עד מקום החזה, ולא יותר מזה כי משם ולהלאה הוא ל דצלם שבה יוצאת י מאוויר בשעת גדלות ואינן יכולות משום זה לקבוע מקום בל דצלם כנ"ל ע"ש וז"ש האי מזלא תליא בשקולא עד טבורא והכוונה עד החזה שנק' טבורא דלבא ונודע שכל המוחין המתגלים בבי"ע עד גמר התקון מתגלים ממזלא בגמר תיקון כבר לא צריך את השערות, הן יכנסו פנימה. רק בזמן תיקון צריך את הזקן היי שתתקן עמלכות דצמצום א הגנוזה ברדל"א וע"כ נק' קוטרא עלאה סיבוך העליון, אור של צמצום א ההוא רישא, היי הסבך העליון מאותו הראש דלא אתיידע כי ע"י גילוי כל המוחין שבדיקנא מתתקן לבסוף אותו הסבך שהיא המלכות דצמצום א שהסתבכה ונגנזה שמה ברישא דלא אתיידע תיקון הדרגתי בזמן תיקון, שכל פעם מתקנים רצון אחד. מי שלא מוכן לשים גבולות וגדרים בזמן תיקון, מסתבך.

סא) בדיקנא זו ג ראשים שהם רדל"א וכתר וח"ס מתפשטים וכולם מתחברים במזל הזה ונמצאים בו ומשום ז כל היקר שביקר תלוי במזל הזה כל אלו האותיות משם הויה התלויות בעתיקא הזה כולן הן תלויות רק בדיקנא זה ומתחברות במזל הזה ותלויות בו לקיים אותיות האחרות הנמצאות בז"א כי האותיות הן כלים ובחינות דינים ובעתיקא עצמו אין אחיזה לדינים כלל, אלא כדי להתתקן בהם לקיים התחתונים נתתקן פרצוף שערות מיוחד התלוי בו, ואם אלו האותיות לא היו עולות לעתיק היי לדיקנא שלו, לא היו מתקיימות אלו האחרות שבז"א, ומשום זה אמר משה כשהיה צריך הויה הויה ב פעמים שהראשון הוא תלוי בא"א והשני בז"א וטעם מפסיק ביניהם ובמזלא תלוי הכל ולא בא"א עצמו. ממזל הזה מתביישים העליונים והתחתונים ונכנעים לפניו, אשרי חלקו מי שזכה לזה.

החוכמה נמצאת והתחתונים רוצים לקבלה, כל שערות הדיקנא הם חסדים, צינורות שמאפשרים את הכלים, הם אמצעים לקבלת החכמה.

איך נאצלה החכמה של ל"ב שבילים

סב) עתיקא קדישא הזה הסתום מכל סתומים לא נזכר בתורה ואינו נמצא כי משום שהוא ראש עליון לכל העליונים אינו נזכר בתורה רק ראש אחד בלי גוף היי ושער רישיה כעמר נקי ולא נזכר גוף וזרועות ושוקים כמו בז"א כמו שכתוב בשיר השירים היי כדי לקיים את הכל. התורה הכתובה אינה מדברת מהשורשים העליונים, אלא מז"א ומטה, מבריאה ומטה.

סג) הנסתר והסתום והגנוז מכל הזה שהוא חכמה סתימאה ואחר שהתפשט והתתקן כולו יצא חסד עליון מכתר דא"א וחסד עליון הזה התפשט והתתקן ונכלל הכל במוח הסתום הזה שהוא חכמה דא"א כשהתתקן לבן הזה באור הזה היי בעת שהחסד עליון דכתר נכלל בחכמה סתימאה דא"א בטש מי שבטש היי רדל"א באותו המוח שהוא ח"ס והאיר והוציא ממזל היקר מוח אחר דאווירא, ל דצלם כנגד ז"ת דבינה שהמוח הזה התפשט ומאיר לל"ב שבילים שהם או"א וכשמוח הזה מאיר הוא מאיר לאו"א דרך הזקן מהמזל היקר כי הדיקנא הוא השורש למוח ל"ב שבילים והארות בו במוח הזה ג ראשים עלאין שהם חכמה ובינה ואחד הכולל אותם שהוא מוח הדעת ואלו חב"ד תלוים במזל ונכללים בו, ונמצא שכל אור החכמה שהתחתונים מקבלים אינם מקבלים מחכמה שבראש א"א אלא מחכמה המתפשטת בדיקנא דא"א.

סד) מכאן ממוח ל"ב שבילים מתחיל להתגלות היקר של הדיקנא הנק מוחא דאווירא שנמצא רק במצב הגדלות בראש דאריך שהוא מזל סתום כי ממנו בא ונמשך בכל מדרגה ומדרגה וכשהם מתתקנים בכל המדרגות הם מתתקנים כמו שעתיק קדישא ג ראשים מתעטרים בו כך כל המדרגות הן בג' ראשים וכשהן מאירות תלויות כל המדרגות זו בזו בג' ראשים שהם ב מב' צדדים ימין ושמאל ואחד הכולל אותם באמצעם הדעת המזווג דהיי ג קווים ימין שמאל ואמצע הנוהגים בכל מדרגה ושדרכם משפיע כל מדרגה אל התחתונה ממנה זהו הסדר בעולם אצילות, בו ניתן לקבל בג' קווים.

מבאר שתחלה נכללה חכמה סתימאה דא"א מג' ראשים שהם רדל"א וכתר ומו"ס והתקנה מהם בסוד ג קווים ימין שמאל ואמצע הכולל אותם ואח"כ מוציאה חכמה סתימאה ג קווים שבה בזה אחר זה במזלא שה"ס הדיקנא שבו מתתקנים כל הדינים הבאים ​​ מתקון ג קווים בסוד ג זריעות חולם שורוק חיריק ובסוד גילוי הדינים בסבת המחלוקת הדיקנא מתקנת את המציאות של ז"א ומלכות דאצילות דימין ושמאל זה בזה בסוד יעלו שמים ירדו תהומות שהם מכונים שערות ומג' קווים אלו שבדיקנא מתפשט ויוצא המוח של ל"ב שבילים אשר החכמה שבו היא בחינת הארת חכמה דשמאל שה"ס חב"ד ואו"א וישסו"ת המשפיעים לזו"ן

 

שאלות חזרה בזוהר אדרא זוטא כה-כז
1.מהי חשיבות הדיקנא ומדוע על פי זה יהיה ראוי לגדל זקן?
2. האם בראש דא"א ששם מקור לצמצום ב' על ידי קרומא דאווירא ישנן דינים אם לא מדוע?
3. כיצד מתקבל האור לתחתונים בעולם אצילות ובעולמות בי"ע?
4. כיצד נאצלה החכמה דל"ב שבילים?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב