058 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיג-קיד

058 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיג-קיד

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "דטעין חמרי"

"מה רב טובך אשר צפנת"
למדנו, שכל האור שצפן הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא, שהוא האור של בראשית — ניתן ואף צריך להתגעגע לקבלו. זה יוצר את האפשרות לאדם להתקדם בעולמו הרוחני, כדי להגיע למציאות שמקבל את האור הגדול הזה בגן עדן העליון. ובכל זאת, הצדיקים הגמורים שהגיעו לגן עדן העליון יכולים לקבל הארה זו, אמנם לא כל אחד. בזמן התיקון, לא כל אחד יכול להגיע למציאות זו, אלא מעטים כגון בניהו בן יהוידע ורב המנונא סבא, בהם חזו רבי אלעזר ורבי חייא. על יחיד סגולה אלו אמר רשב"י: "ראיתי בני עליה והם מועטים". לכלל העם, לא תהיה אפשרות באופן רגיל להשיג מדרגה זו, עד שלא יגיע זמן ביאת משיח וגילוי מדרגת יחידה.

נשאלת השאלה, האם אפשר להגיע לאושר המוחלט הזה, או לא? מספר לנו הזוהר, שאנו יכולים לגעת באושר זה לעתים, אך לא לזכות בו באופן קבוע. אסור להישאר במקום מופשט זה, אלא יש לחזור ולהמשיך לעשות את העבודה — לוותר על הגאווה, לקיים תורה ומצוות וכו', ואילו הזכייה במקום זה תהיה רק מפעם לפעם. אולם הדרך לזכות באור זה, היא ע"י קניית לבוש דחסדים להלביש את החכמה.

אם אדם הולך בעיקשות בעבודת ה', יכול לזכות מפעם לפעם בהשראה עליונה. אולם יש להבדיל זאת ממיני המאגיות והמיסטיקה השונים, ולהבין שלא על כך מדובר. אלא עיקר תפקידנו בעולם הזה הוא עבודה, וההשראה העליונה מגיעה מלמעלה.

כאשר מגיע האור הגדול הזה של האהבה, צריך לוותר עליו ולהבין שאינו סיבת הפעולה, וכאשר הוא מגיע יש להשתמש בו רק כאמצעי כדי להתקדם ולעשות יותר עבודה. אם מקבלים את האור באופן הזה, דהיינו כסיבה לעשות עוד עבודה — ניתן לקבלו מבלי לפחד ומבלי ליפול. אולם אם כאשר מגיעה ההארה ינסה האדם לקבלה כ"בעל הבית", הוא יכנס לגאווה וייפול.

לפיכך, כאשר אדם רוצה להגיע למדרגה אמיתית, צריך להיות ירא חטא. ולכן עיקר מה שצריך להבין כאן הוא, שכאשר מקבל האדם הארה, צריך תמיד לקחת אותה לעבודה.