057 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיא-קיב

057 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיא-קיב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "דטעין חמרי"

"מה רב טובך אשר צפנת"
לאחר שאתמול חווינו את הגילוי הגדול של רבי אלעזר ורבי אבא, שנפלו על פניהם מרוב המדרגה הגבוהה. אצל צדיקים גילוי מדרגה גבוהה יוצר אצלם מצד אחד געגוע אך מצד שני שמירה כלומר לא לקבל את האור כשאני לא יכול. מקום זה נקרא מקום החמורים שהיא הפרטיות שלא ניתן לתקן את גמר התיקון.
בשיעור זה נתחיל לדבר על מדרגת משיח, אך ראשית צריך להסכים ולהבין שזה קיים.
יש שני שלבים: א. קיום- מגיע מלמעלה. ב. שכלול- מגיע מצד האדם.
ישנה אמירה שכל האמת נמצאת באדם אך זה נכון רק מצד הקיום, את השכלול שהוא מעבר למעשה האדם צריך לרכוש לבד.
ר' אלעזר- אומר לבורא אתה הסתרת אור גדול ומאותו מקום שיש אור גדול שהוא הדבר הצפון בבחינת צד צפון גם תפתח הרעה. הצפון נותן את מימיו רק כשהדרום מאיר בו, וכל כוח הצפון הוא בזכות הדרום(בחינת חסד).
מזה שכתוב רב טובך כלומר טוב גדול זה מראה על מדרגת חיה ויחידה. האדם חייב לרצות שכלול ולא להסתפק בקיום.
רב טובך זה "זכר רב טובך יביעו" כלומר חיי עונג (= אושר מוחלט) הנמשכים מעולם הבא.
הבורא ית' צפן אור מיוחד כלומר החביא אור מיוחד שעל ידו יש את ההשגחה והאדם נבדק ע"י אור זה ואם האדם הוא ירא חטא הוא יקבל אור זה ואם לא הוא לא יקבל.
פירוש נוסף לרב טובך- יש כאן את סוד החכמה שהוא אילן רב (בחינת ז"א) צד ההעצמה האישית של האדם שזה הצד בו האדם מתחבר למשפחתו חבריו וכו' ולא מה יתנו לו לבחינה האישית הפרטית.
כאן מלמד אותנו שנוכל להגיע לקבלת האור הצפון על ידי אהבה.
טובך- מתחיל לספר על סוד של גן עדן. גן= מלכות, האני של האדם. עדן= אור חכמה , אור של מטרת הבריאה.
יש את גן עדן תחתון שזה אור נשמה, אהבת רעים, צד הקיום של האהבה.
ויש את גן עדן העליון שזאת אהבה של מדרגת חיה, הקיימת בקביעות, אהבת דודים בשלמות. בזמן תיקון אהבת דודים היא אהבה מתפרצת ולא ניתנת בקביעות מכיוון שהאדם עדיין לא ראוי לאור כזה גדול ואם יקבל אור כזה זה יפגע בו.
כאן אומר לנו הזוה"ק יהודי יקר אני צפנתי לך אור גדול שכיום אתה מרגיש חלק ממנו בצורה מתפרצת ואם תבנה את הכלי באופן ראוי תוכל להשיג את הכלי של האהבה השלמה שתשאר בקביעות ותהיה פי כמה וכמה ממה שאנו מכירים. הכלי הראוי זה כלי של השפעה, כלי של אור חוזר.
צריך לרצות את האהבה ולהאמין שניתן להגיע לאהבה השלמה וצריך שתהיה שאיפה כזאת שיהיה מה שיהיה אני הולך להשיג את האהבה השלמה.