111 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים ריט-רכ

111 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים ריט-רכ

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא תשיעאה"

אל לו לאדם להיות רדוף אחר מצבי החיים,
אלא אחר ההתייחסות שלו אליהם!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא תשיעאה", בדבר צורת התייחסות השונה של האדם למציאות אותה הוא פוגש.

במאמר "נעשה אדם וכו'", הוסבר כי ישנם ב' צדדים של צד הזכר וצד הנקבה, כאשר לשניהם נצרך האדם. כאשר ב' תפישות אלו מתפקדות כצרות אחת לשנייה,

אזי נבחנות ב' תפישות אלו כשתי נקודות הנפרדות זו מזו וידוע כאמור שלא ניתן לפעול עם צד הזכר לבדו בבחינת "אמירה" וכן לא ניתן לפעול עם צד הנקבה לבדה בבחינת "עשייה".

המצווה התשיעית, הקובעת כי יש לחון את העניים, היא זו המחברת בין ב' התפישות הללו.

החיבור הנזכר, הוא כוח הנתינה, המאפשר לאדם לצאת אל מחוץ למסגרתו העצמית והפרטית ולבוא למקום, המשותף ל-ב' התפישות הללו.

תהליך החיבור נעשה, בהיות האדם מקבל על עצמו את התנועה בבעלות, אשר איתה הוא משמש במעבר מהבחינה "הפסיבית" לבחינה "האקטיבית".

התנועה מהבחינה "הפסיבית" לבחינה "האקטיבית", מצביעה על היות האדם פועל את הרצון לקבל קרי – חסרון, קרי – מציאות או מקרה בהם הוא נתון , כמשימת אתגר או כנקודת אימון

דרכה שואף האדם להגיע לבחינת "הבחירה ביתר דביקות", המייצגת את בחינת "ההשפעה ו – הנתינה".

כאשר פועל האדם באופן זה, אזי כל גישת ותפישת חייו משתנים, בהיותו רדוף אחר ההתייחסות למצבי החיים, שהם התנועות אותם הוא פועל ולא אחר המצבים לכשעצמם, הנוגעים אל פרטיותו ובחינתו האישית.