06- דף היומי בזהר הסולם – וירא טז-יח (שיעור השקפה)

06- דף היומי בזהר הסולם – וירא טז-יח (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה טז-יח
1. מהי אספקלריא המאירה ומהי שאינה מאירה? ומה ההבדל ביניהן והיכן הן פועלות?
2. מהדוע כתוב "וירא אליו הוי"ה" – תמיהה זו עולה בעקבות הכ' בפרשת וירא: "וירא אליו ה' באלוני ממרא" ואם כך נודע או לא?

אין תגובות

להגיב