158- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים פג-פד (שיעור...

158- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים פג-פד (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא

אתה יוכל להוליד את מצב הרוח שלך!

עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי — יורה על צורות זכר ונקבה, שדמות פניהם כפני אדם, היסוד עושה פירות בעץ פרי.
הרעיון הוא שצריך להוליד פירות גם מהזכר וגם מהנקבה. יש תולדות מיוחדות לנקבה (לבריאה) שאין בזכר שהם כרובים ותימרות — שבאים מבחינתה עצמה.
השכל – זכר והרגש נקבה: השכל נותן כוחות ללב להוציא רגש, והלב עצמו מביא רגשות נוספים, זהו צד הבריאה הרצון לקבל, להוליד מעצמה ולהיות שותפה.
תימורת עשן — אותו מצב הרוח של האדם כאשר הוא מקריב קורבן, שנותן את הבהמיות שבו. בשאלה איך עולה העשן — נבחן האדם. בכרובים בבית המקדש היה נס שהיו מסתכלים זה בזה כשישראל צדיקים, והעשן עלה ישר בלי נטייה.
סימן חזק לאדם — לאן עולה מצב הרוח שלך כאשר את משפיע, אם אתה מתלונן — אל תסכים לזה. אם עולה העשן עקום, זה אומר ששיתפת את הרצון לפרטיות. עליך ליישר את מצב הרוח, לשאוף שיעלה ישר.

יפה או לא יפה נקבע ברחוב לפי אופנה ופרסומת. העולמות העליונים מראים לנו מה יפה. כל תפקידנו לדמות מעשינו כפי העולמות העליונים, ולהוריד למורגש.
לכן ליהודי יש זקן, כמו אריך אנפין. הזקן שומר על האדם – דרכו הרחמים יורדים. הסימנים מבחינה חיצונית באים לבטא את הפנימיות, הרצון להיות אדם.

אין תגובות

להגיב