39- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא קטו-קיז (שיעור השקפה)

39- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא קטו-קיז (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3  הורד

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים קטו-קיז, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
מהי תחיית המתים, והיכן היא מתקיימת?

תחיית המתים זאת המציאות בה נוכל לעורר את גדלות כלי הקבלה שעכשיו לא ניתן להשתמש בהם, להחיות אותם וגם אותם לתקן, זאת ניתן לעשות רק במדרגת ארץ ישראל.

בתחיית המתים יקומו שוכני עפר בארץ ישראל, ומי שקבור בחוץ לארץ יתגלגלו במחילות ויקומו בתחיית המתים בארץ ישראל.

אין תגובות

להגיב