132- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים כא-כב (למתקדמים)

132- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים כא-כב (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

לעיתים הפרטים במציאות נראים כבעיות ויסורים, אך בהסתכלות נכונה, כל פרט שייך לכלל -הטוב והמטיב.

יש לראות את כלל הגינה — בערוגותיה.

בראשית — ברא שית (6) קצוות, הוציא לבר בריאה גולמית. "ראשית חכמה" — חכמה גימ' גולם, היא הגוף.

מתוך הלובן העליון, השלמות יצא פירוט, שהרי הנברא מסוגל לתופס את המציאות מהפרטים אל הכלל.

"לך נדמה לך שאתה רואה חלוקה ופרטים בעולם, ונדמה לך שפרטים זה לא טוב". "מראש הבורא הוציא את הבריאה בפרטים", כך שתפקידך לשייך כל פרט לכלל. כל הפרטים במחשבת הבריאה קיימים כמו בזרע.

זוהי ידיעה משמחת שאומרת שלמרות כל הפרטים, יש לשפוט לפי השלמות, מעבר לזמן ומקום. עליך לקנות אמונה שכל הפרטים בהם תשכיל, מונחים בשורש – "בשורש הכול אמת".

מאמר טעמים נקודות ואותיות
הטעמים זה הרגשת הטעם, כמו בחך, כמו שאומרים על חכם: "יש טעם בדבריו" -יש מוחין שמתלבשים במדרגה. בכדי להרגיש טעם יש להכין כלים. והמשכילים יזהירו (יקבלו את המוחין) כמו טעמים "המנוגנות", כמו במנגינה, ההרגשה מנוגנת ולפי הטעמים המתנגנים באותיות-החסרונות, בהתאם לנקודות שהן התנועה והכיוון באותיות.

"אם את החסרונות/האותיות תניע ע"י נקודות על פי הטעמים, אז תשיג את הטעם — זה זוהר הרקיע"

"עליך לזהות את הרצון, לעשות בו תנועה נכונה, ואז תשיג את הטעם העליון"

אין תגובות

להגיב