הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – עו-עח (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – עו-עח (שיעור השקפה)

<

 שיעור שמע:

bmp3 (1)

יעקב ישראל וישורון

הזוהר הקדוש דף היומי שיעור למתחילים, השקפה, אנחנו לומדים היום בע"ה עמודים: ע"ו, ע"ז, ע"ח בפרשת וישלח.

אנחנו קצת בפיגור, נלמד היום מע"מ ע"ד בסופו שני מאמרים: מאמר- "יעקב ישראל וישורון" ומאמר- "אל תראי תולעת יעקב".

שני המאמרים באים לתאר לנו מיהו עם ישראל. מאמר ראשון מראה לנו את שלוש השמות של עם ישראל, המאמר השני מצביע לנו על תכונה מיוחדת של עם ישראל שקשורה לפתיח של המאמר הראשון. הפתיח של המאמר הראשון מספר לנו שעם ישראל הוא עם הבחירה ואי לכך מקבל את האפשרות להיות בעולם הבא, דהיינו שהקב"ה אמר להם מספר פעמים שינחיל להם עולם הבא. אנחנו נראה שבסוף המאמר השני אנחנו מגיעים בדיוק לאותה נקודה וכך שנראה שהמאמרים האלה הם קרובים. לאחר שמספר לנו על עולם  הבא אז מראה לנו ג' שמות  של עם ישראל ואומר שעם ישראל נקראים: יעקב, ישראל וישורון. מה ההבדל בין ג' השמות הללו? אומר לנו ש-ג' השמות הללו שמתאר לנו פה הם בבחינת הג"ר, מה זה ג"ר? שלמות. דהיינו יש לעם ישראל שלוש אבחנות של מוחין: יש מוחין בבחינת יעקב, יש מוחין מבחינת ישראל ויש מוחין מבחינת ישורון.

יעקב- זה מצב של קטנות, זה נקרא בחינת ו"ק זאת אומרת שהראש, המוחין, מתפקדים רק לקיום, זה צד אחד של עם ישראל. כמובן שמדובר על קיום רוחני, קיום של קשר עם הקב"ה, קיום של קשר קבוע, בלתי משתנה שלא יפרד לעולם, זה בחינת יעקב.

יש בחינת ישורון- שישורון אומר שזה מלשון שורה. ואומר שגם ישראל זה מלשון שורה מלשון ישר-קל זה גם מלשון שורה. מה ההבדל ביניהם? ישורון בלשון רבים וישראל בלשון יחיד. ישורון זה ב' קוים וישראל  קו אמצעי וכולם במוחין. הסוג המוחין של ב' קוים אומר: השתוקקות עצומה לדעת את השם, שזה ב' קוים שזה הכלים דראש. וככלים דראש הם בחינת ההשתוקקות לדעת והתוצאה של ההשתוקקות הזו זו הידיעה והידיעה היא קו אמצעי שנקרא דעת וישראל נקראים בחינת דעת. אם כך אנחנו רואים שלוש הבחנות במוחין של עם ישראל: מוחין של קשר קבוע, מוחין של השתוקקות לדעת דהיינו לקשר של ידיעה, של חיבור לקב"ה וחיבור לקב"ה שהוא נקרא ישראל. אלה ג' ההבחנות של עם ישראל. זה במאמר הראשון.

במאמר השני, במאמר השני משווה את עם ישראל לתולעת. נשמע לא נעים אבל גם לא כל כך נורא כי עם ישראל מבטא כל מיני תכונות. תולעת המסויימת הזאת, תולעת המשי, יש לה תכונה מיוחדת שהיא טווה את הצמר לאחר טווית הצמר שמהצמר הזה מהטוויה של המשי הזה עושים בגדי מלכים. אז קודם כל אנחנו רואים שיש לה תוצאה נפלאה, אבל לא זה העיקר. לאחר שהיא טווה את החוטים, את חוטי המשי אז היא זורעת זרע ומתה. ומאותו זרע היא קמה לתחיה ובתכונה הזאת אנחנו רואים את תחיית המתים. היות  והיא מגלה את תחיית המתים והיות ועם ישראל הם אלה שקמים בתחיית המתים לחיי העולם הבא כדי לעשות את התיקון האחרון להיות העם השם, אז הם אכן משולים לאותה תולעת. אומר הזוהר הקדוש שעם ישראל הם כחומר ביד היוצר. מהו חומר ביד היוצר? זה אומר שהקב"ה לוקח אותם ומייצר אותם ככאלה שהם יהיו עמו וצאן מרעיתו. זה משום שבני ישראל נתדבקו בעץ החיים, נתן להם חיים ויקומו מעפר ויתקיימו בעולם ויהיו לעם אחד לעבוד את הקב"ה כמו שנאמר :"לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד." ופה אנחנו חוזרים לתחילת המאמר, מאמר הקודם שעם ישראל הוא עם השם, הוא עם שבא מתוך אחדות שבא לחיי העולם הבא וחיי העולם הבא זה אומר חיים פנימיים. כאשר אנחנו מבינים שהחיים של האדם היהודי הם חיים של עולם הבא שהם חיים פנימיים, לשם צריכה להיות שאיפתו, אמנם יש גלגל ארוך והרבה מקרים שדרכם צריך לעבוד האדם אבל בכל אחד מהמקרים הוא צריך לראות הזדמנות לחדור עוד לאותה נקודה פנימית, כך שאם נחדור לנקודה הפנימית של עם ישראל נראה שהיא בחינת אותה תולעת, אותו עולם הבא, אותה בחינה של קשר רוחני נצחי אל הבורא יתברך הן בקביעות, הן בהשתוקקות הדעת והן בידיעה מלאה שנקראים: יעקב, ישורון וישראל. עד כאן היום תודה רבה.

אין תגובות

להגיב