002- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ד-ו (למתקדמים)

002- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ד-ו (למתקדמים)

שיעור שמע:

שאלות חזרה וישב ד-ו
1. מדוע כתוב רבות רעות צדיק ולא לצדיק?
2. מדוע סובלים הצדיקים רעות בעולם הזה?
3. מהו "לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רגז"?
4. "הצדיק אבד ואין איש שם על לב" הסבר ב' פירושים על פסוק זה. מדוע נאסף הצדיק? הראה ב' פירושים על כך והראה את הקשר ביניהם.
5. היכן אנו רואים שהצדיק מציל את העולם, הן ביעקב והן ביוסף? היכן אנו לומדים שזה בכל מקום?
6. מהו "אביו"? מהו "מגורי"? ומהי "ארץ"? וכיצד 3 מושגים אלו משתלבים במושג השלם "ארץ מגורי אביו"? אגב אכך הסבר למה דווקא שם בארץ מגורי אביו יכול להתיישב?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב