012- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לד-לו (למתקדמים)

012- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לד-לו (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה בזהר וישב לד-לו
1. אילו ב' מיני רוגז ישנם בעולם ומהיכן אנו לומדים זאת?
2. כיצד הדוגמה של יצחק אבינו מדגימה לנו את ב' מיני הדינים ביעקב ועשו?
3. כיצד מסכם לנו הזהר הקדוש את ההשלכות של ב' מיני הדינים?
4. מהיכן אנו לומדים שאין אדם שלא יטעם טעם מוות ומה הפתרון לכך?
5. מדוע פתרון של חזרת הנשמה אינו סופי ומה יהיה המשך הפתרון לטומאה?
6. הסבר את סדר הנטילה ומה צריך לעשות במי נטילה אלו ומדוע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב