017- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מט-נא (למתקדמים)

017- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מט-נא (למתקדמים)

שיעור שמע:
bmp3 (1)

שאלות חזרה בזהר וישב מט-נא
1. מהיכן מגיעה ומה תפקידה של ההתעוררות של האדם בעוה"ז?
2. מהו צד הזכר בזיווג? מהיכן הוא בא ומתי הוא פועל כראוי?
3. מי הם הסגנים שבאים עם הנשמה ומה תפקידם?
4. מדוע עושה הקב"ה זיווגים בעולם?
5. מה קורה לאדם שעוסק בתורה אבל לא מוליד בנים?
6. מה בא לרמז לנו הפסוק "ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה"?
7. הסבר את הפסוק לחלקיו "וה' חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח"
8. מי הם משכימי קום שהם יחידים ומדוע הם אינם מצויים לפני המקום?
9. מהו לחם עצבים וכיצד יש להמנע ממנו?
10. מהי שינה מהעולם הזה ומתי היא כדאית?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב