023- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – סז-סט (למתקדמים)

023- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – סז-סט (למתקדמים)

שיעור שמע

bmp3 (1)

שאלות חזרה וישב סד-סו
1. כיצד אפשר לנחול גם את העולם העליון וגם את העולם התחתון ומתי ינחל כל אחד מהם?
2. כיצד ניתן לפרש עולם הזה ועולם הבא לפחות ב ג' צורות?
3. מדוע רבי חייא פירש שהתלמיד שפניו מוריקים מהרהר בחטא? ומה היה תיקונו?
4. מה יעשה אדם שצד הרע בא לפתות אותו? ומה תעשה אתה כדי להשתמש בעצה זו?
5. מהיכן אנו לומדים שגם לזמנים מיוחדים ניתנה לנו עצה כיצד להתגבר על יצר הרע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב