022- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – סד-סו (למתקדמים)

022- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – סד-סו (למתקדמים)

שיעור שמע:


bmp3 (1)

 

שאלות  חזרה וישב סז-סט
1. מה ההבדל הברור בין צד הקדושה לצד הטומאה כפי שמביא באות רכ"ז?
2. מדוע הקב"ה נותן עצה דווקא לישראל להינצל מהס"א? מהי ההעצה?
3. כיצד מצליח האדם להישאר בעולם וכיצד נשאר העולם כולו אם הסיטנה של הס"א כל כך גדולה?
4. מהם ב' הפירושים ללשכב אצלה הבא פירוש אחד עפ"י ר"א.
5. מה ההבדל בין צואה לצבא?
6. מתי בעיקר יצה"ר בא להסטות בני אדם? הבא 3 דוגמאות מחייך.
7. מהו התתפסהו בבגדו מהי אותה בגידה וכיצד עוזב בגדו בידה מבחינה נפשית?
8. מהו המצב בגמה"ת כפי הכתוב ויראו צדיקים וישמחו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב