024- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ע-ב (למתקדמים)

024- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ע-ב (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

 

שאלות חזרה וישב ע-עב
1. מה משיג אדם שמשתדל בתורה ובעבודת הקב"ה?
2. מהי השמירה הגדולה ביותר של האדם?
3. מדוע כל הבהמות והחיות פוחדים מצורת האדם ויראים ממנו?
4. מדוע נקרא יחזקאל בן-אדם ומדוע זכה דניאל בלהתקיים בצורת אדם?
5. מדוע צריך אדם לבדוק את עצמו מעוונותיו בכל יום ויום לאן צריך לכוון עצמו?
6. מה כפר על האדם בזמן בית המקדש ומה מכפר עליו עתה כשאין בית מקדש?
7. מה הקשר בין כנסת ישראל למשתדלים בתורה יום וליל?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב