004- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – י-יב (למתקדמים)

004- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – י-יב (למתקדמים)

שאלות חזרה ויחי י-יב
1. ממה אנו לומדים שכשקרא יעקב ליוסף הכוונה היא לכל אחיו?
2. מה אמר יעקב לבניו כשבאו אליו?
3. מהם ג' התנאים למצוא רחמים על כל הצרות הרבות והרעות של העתיד?
4. מהי השבועה שנשבע יוסף ליעקב? מהיכן אנו לומדים שניתן לפרש זה גם על הקב"ה?
5. מהו הכלל לגבי הטוב שה' ית' גוזר על אנשים?
6. במה יפה רוח האב על רוח הבן ומדוע יש סכנה שרוח הבן תטמא ברוח של ס"א?
7. מה הברכה שברך ס"ם ליעקב כאשר אמר לו "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל"?
8. מתי יגיע המשיח לפי אות ל"ה?
9. מה הפירוש ואביך חולה?
10. מה הפירוש אפרים ומנשה לגבי הגאולה העתידה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב