005- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – יג-טו (למתקדמים)

005- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – יג-טו (למתקדמים)

שאלות חזרה ויחי יג-טו
1. מי הם מנשה ואפרים?
2. אילו ד' בחינות אנו רואים במנשה ואפרים וכיצד זה קשור להתכללות מלכות ובינה?
3. מהי הבחינה החמישית שאין בצ"ב? מדוע בחינה זו תתגלה רק בגמה"ת?
4. מה שאל ר"א את אביו ומה ענה לו אביו שעל כך נשק ידיו?
5. מהו חושך שפועל אצל הגוי ובגמה"ת לא פועל אצל ישראל בבחינת אשרי העם שככה לו ומדוע כך בישראל?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב