006- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – טז-יח (למתקדמים)

006- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – טז-יח (למתקדמים)

שאלות חזרה ויחי טז-יח
1. מהיכן לומד שישראל נקראים בנים לה'?
2. מנין שקרא הקב"ה ליעקב א-ל?
3. במה נחשב יצחק ספירה עליונה וחשובה מכל הספירות של האבות?
4. מהו "ויתחזק ישראל וישב על המטה"? למי היה משתחוה?
5. מהו פירוש של "ובעל בת-אל נכר"?
6. מהיכן נמשך כח השמירה של האדם?
7. מיהו עוג מלך הבשן ומיהו כנגדו בקדושה ומה תפקידו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב