017- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – מט-נא למתקדמים

017- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – מט-נא למתקדמים

שיעור שמע

bmp3 (1)

1. מדוע ר' יצחק היה יושב עצוב בפתחו של ר' יהודה?
2. מהם ג הדברים שביקש ר 'יצחק מר' יהודה לכשייפטר מהעולם?
3. כיצד ידע ר' יצחק שייפטר מהעולם? מה לומדים מזה בעבודה הפנימית?
4. מה ביקש ר יהודה מר יצחק לכשייפטר ר יצחק שייעשה בשבילו בשמים?
5. כיצד הציל ר' שימעון את ר' יצחק ומה זה אומר לגבנו?
6. מדוע אדם רואה את אביו וקרוביו ביום פטירתו?
7. מהו גילוי הגדול והחשוב שאנו לומדים מדברי אביו של ר' יצחק שאמר לו בחלומו לגבי רשב"י?
8. מדוע אין השגה בג"ר אלא בז' ספירות תחתונות בלבד כל אחד במדרגתו כשמגיע להשגה בלבד?
9. מדוע לא עונה אביו של ר' יצחק בחלומו על שאלתו של ר' יצחק: "כמה זמן עוד נתנו לי לחיות בעולם הזה?"?
10. כיצד התנהג ר' יצחק לאחר ששמע בחלומו את אביו ולאחר כל המקרה, ומה זה מלמד אותנו בעבודת ה' שלנו?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב