019- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נה-נז (למתקדמים)

019- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נה-נז (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה ויחי נה-נז
1. מה ניתן לאדם לראות כאשר מת? הסבר זו מבחינה כללית ופרטית.
2. מי הם קרוביו וחבריו של האדם מעולם האמת? וכיצד הם נראו בעולם הזה?
3. מה קורה לאדם שעולה למעלה אם אינו צדיק ומה קורה כשהוא צדיק? אגב כך הסבר מהו צדיק.
4. הסבר את החשיבות של קבורה מהירה ואת ההשלכה הנפשית לכך.
5. מהו חלוקא דרבנן מה תפקידו והאם הוא כדאי?
6. מה ההבדל בין ישיבה בגן עדן התחתון ולדבקות בגוף המלך?
7. מהו ההבדל בין חסד מעל השמיים לזה שעד השמיים?
http://facebook.com/hasulams"הסולם"
– http://hasulam.co.il. בפייסבוק –

אין תגובות

להגיב