026- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – עו-עח למתקדמים

026- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – עו-עח למתקדמים

וַיְחִי  עו-עח

וַיִּקְרְבוּ יְמֵי יִשְׂרָאֵל לָמוּת

 קרבה למלך פרושה הפיכת הרצון לקבל הטבעי, לרצון להשפיע.

 

כשאדם נפטר מהעולם הזה, עובר הוא לתודעה של מעבר למקרה, מעבר לזמן ומקום. צדיק קונה כבר בחייו תפיסה ותודעה נצחית, וזוכה לקירבה למלך, דהיינו השוואת צורה לקב"ה – למשפיע יתברך. הרשע פועל כל מקרה רק לעצמו, לאנוכיות שלו, כאשר כל פעולה עושה רישום נפשי.  אצלו כל הנאה מזויפת מורידה אותו יותר. לכן על האדם להקפיד ליהנות רק מהאמת, הנאה בקדושה וכך לגדול, ולזכות בקרבת המלך.

בושת הרשעים נובעת מכך שלא תיקנו בחייהם את הרצון לקבל, הצדיקים זכו ותיקנו את הרצונות בעל מנת להשפיע. הקרבה למלך היא קרבה בהשוואת צורה למלך – לצורת המשפיע יתברך.

וַיִּקְרְבוּ יְמֵי-יִשְׂרָאֵל לָמוּת. אמר רבי חייא כתוב: וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה. שם בחיים שלו כתוב: יעקב, וכאן במיתתו כתוב: ישראל, הלא השם ישראל חשוב יותר מהשם יעקב. אמר רבי יוסי כן הוא ודאי שצריך לומר כאן ישראל, כי לא כתוב: ויקרב יום ישראל למות, אלא ימי, וקשה – וכי בכמה ימים מת האדם, הלא ברגע אחד מת ונפטר מהעולם. מאחר וכתוב ימים רבים, יש כאן לימוד.

כשהקב"ה רוצה להשיב אליו רוח האדם, כל אלו הימים שהאדם חי בעולם הזה נפקדים לפניו ונכנסים בחשבון. וכשקרבו הימים לבא לפניו בחשבון, מת האדם והקב"ה משיב את רוח האדם אליו, הבל ההוא שהאדם נושב ונושם בו משיב אליו.

אשרי חלקו של אדם ההוא שימיו קרבו לפני המלך בלי בושה, ואף יום אחד מהם אינו נדחה לחוץ, מחמת שימצא שעשה עבירה ביום ההוא. משום זה כתוב: בצדיקים קירבה, משום שהימים קרבו לפני המלך.

כלומר כתוב ימים וזו אינדיקציה שהיה צדיק, ולכן נק' ישראל ולא יעקב, שהגיעה לבחינת אהבה, יותר מבחינת יעקב שהיא יראה.

אוי לרשעים שלא כתוב בהם קירבה, כי איך יקרבו ימיו לפני המלך, בשעה שכל ימיו בפשעי העולם נמצאים. ומשום זה אינם קרבים לפני המלך ולא יתפקדו לפניו לא יזכרו למעלה, אלא הם כַּלים מאליהם, עליהם כתוב: דֶּרֶךְ רְשָׁעִים, כָּאֲפֵלָה  לֹא יָדְעוּ, בַּמֶּה יִכָּשֵׁלוּ.

וכאן כתוב: ויקרבו ימי ישראל, ודאי שקרבו בלי בושה, בשלמות בשמחה שלמה. ומשום זה כתוב: ימי ישראל ולא ימי יעקב, כי השם ישראל שלם יותר מיעקב. ואם תאמר הרי כתוב: ויעקב איש תם, הר השם יעקב ג"כ שלם? משיב שגם השם יעקב שלם הוא, אבל אינו שלם במדרגה העליונה כמו ישראל (שלמות של גדלות).

אמר רבי יוסי: בשעה שימיו של אדם נפקדים לפני המלך, יש צדיק שנפקדים ימיו והם רחוקים מלפני המלך. ויש צדיק כשנפקדים ימיו הם קרובים וסמוכים למלך, ואינם מתרחקים ובלי בושה הם נכנסים וקרבים למלך. אשרי חלקם, וזה שכתוב: ויקרבו ימי ישראל למות.

אין תגובות

להגיב