הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – כח-ל (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – כח-ל (למתקדמים)

1. איזו גזירה שווה לומד מספרו של רבי ייסא באות ס"ז?
2. מהו מקום שכם ומהו מקום אלון מורה ומה הקשר ביניהם מצד התהליך שעובר אברהם?
3. מדוע הכנעני אשר אז בארץ מפריע לאברהם מבחינה רוחנית?
4. מהו "ויט אהלה" עם ה' ולא עם ו'?
5. אילו ב' מזבחות הקים אברהם ומדוע? ומה התפקיד של כל אחד מהם?

אין תגובות

להגיב