דף היומי בזהר הסולם – לך לך מג-מה (למתקדמים)

דף היומי בזהר הסולם – לך לך מג-מה (למתקדמים)

1. מה הטעם שירד אברהם למצרים?
2. מה ההבדל בין הארת החכמה שבשמאל לזו שבימין? כיצד הם קשורים לפישון וזהב?
3. מהו הרעב שראה אברהם בארץ? ומה הכלל של התקדמות בדרך עבודה בענין רעב זה?
4. כיצד הירידה למצרים שהיא מדרגה של טומאה מאפשרת להתקדם בדרך ה' עד כדי שבלעדיה לא ניתן להתקרב?
5. מה ההבדל בין קרבה למצרים לבין מעשה מצרים? באיזה מהם נהג אברהם ומה התנאי שבגינו הצליח בפעולתו?
6. הבא ג' ביאורים על השאלה "וכי עד אז, עוד לא ידע אברהם שהיא אשה יפת מראה?"
7. מה הפירוש במה שאמר אבהם לשרה "אמרי נא אחותי את"? כיצד זה גורם לחוסר פחד הבא דוגמא מחייך.

אין תגובות

להגיב