003- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – ז-ט – השקפה

003- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – ז-ט – השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

 

שְׁמוֹת ז – ט

אַל תִּלְחַם אֶת לֶחֶם רַע עָיִן

שורש חטאי האדם הוא בחיפוש תענוג מזויף, שאינו אמיתי, שזו בחינת חוכמה ללא חסדים: הוא לחם רע. לחם רע עין הוא תענוג בלי קשר להשם, עד כדי שאם בני ישראל לא היו אוכלים לחם מצרי, השעבוד היה קצר יותר.

האוכל לחם רע עין, דהיינו אינו מתגבר על תענוגות לא אמיתיים, לא יכול למלא את תפקידו. כי כל רצון להשיג שליטה וגאווה מפילים את האדם מדרך האמת, ונשלט הוא מדברים חיצוניים.

לחם הוא בחינת אישה, לכן אין לאכול לחמם של גויים. כאשר אדם נמצא בסביבה של רע עין – (גימטרייה = 400=נשים), אסור ליהנות ממנה. עין זו בחינת חוכמה, וכאשר אדם מושך יותר חוכמה/תענוג מחסדים שיכול לייצר, התענוג יבוא לארציות. החסדים מאפשרים חיבור בקדושה של התענוג לקשר עם השם.

 

מִי שׁשוֹמֶר עַל הַבְּרִית בּוֹנֶה לְעַצְמוֹ מָגֵן

לכן אדם צריך לראות שאם הוא מרגיש שאין לו הגנה, עליו להתחיל לשמור על הברית, שזה נותן לו הגנה. אמנם רואים שלפעמים צדיקים לוקחים על עצמם עונש של הכלל כמו רבי עקיבא וצדיקים אחרים, אך שמירת הברית מדגישה את האמונה שבוודאי שומרת על האדם.

 

על האדם לראות עם איזה רצון הוא מתחבר. לא מספיק לסור מרע, אלא יש לעשות פריעה דהיינו לגלות את הטוב. בת אל נכר הכוונה בתוך האדם עצמו, כשנותן את כוח החיים רק לרצון לקבל לעצמו.

לכן על האדם להיזהר ולתת אהבה תמידית לקשר ואהבה עם הרצון האלוקי, לעשות נחת רוח לבורא. יש ללמוד ליהנות מהקדושה, זו הפריעה.

http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב