007- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – יט-כא – למתקדמים

007- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – יט-כא – למתקדמים

שאלות חזרה זהר שמות יט-כא
1. הסבר את דברי ר' חייא לר' יוסי ואת התירוץ לכך שמה שכתוב הבאים מצרימה מדובר על מלאכים קדושים.
2. מהן הקושיות לגבי הנביא יחזקאל בן בוזי ומה פתרונן?

 שיעור שמע:

MP3-הורד

שְׁמוֹת יט-כא

הָיׂה הָיָה דְבַר ה'

גַּם מֵאַחֲרֵי הַדְּבָרִים הַקָּשִׁים שׁעוֹברִים עָלֶיךָ שָׁם בוודאי נִמְצָא הַשֵּׁם יִתְבָּרֵך. (רבי נחמן)

כאשר אדם נמצא בירידה נפשית, בהסתרה – יזכור וידע שכבר טמון בו כוח לצמיחה וגאולה שניתן לו מלמעלה. הקב"ה נמצא איתו, ואַפִילוּ בֶהַסְתָּרַה שֶׁבֵּתוֹך הגלות הנפשית, הוא אינו לבד, כל הכוחות שבו מתגייסים ומוכנים לקראת הגאולה שלו, שהרי הבא להיטהר מסייעין בידו.

רבי חייא היה הולך מאושא ללוד ( ממדרגת השלמת כלים – לוד, למדרגת חוכמה) והיה רוכב על חמור, ורבי יוסי היה עמו. ירד רבי חייא ונענע בידיו לרבי יוסי (הראה לו שצריך את כלי המעשה )ואמר לו: בני! אם בני העולם היו יודעים הכבוד הגדול של יעקב, בשעה שאמר לו הקב"ה, אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה, היו מלחכים העפר שבג' פרסאות הקרוב לקברו. כתוב, ויצא משה לקראת חותנו. ופירשו, שאהרון ראה שיצא משה, ויצא עימו, ואלעזר והנשיאים והזקנים יצאו עימו, וראשי האבות וקרואי העדה וכל ישראל יצאו עימהם. ונמצא, שכל ישראל כולם יצאו, לקראת יתרו. כי מי ראה את משה, שיָצא, ולא יֵצא עימו? ומי ראה את אהרון והנשיאים, שיצאו, ולא יֵצא? נמצא, שבשביל משה יצאו כולם. ואם בשביל משה היה כך, בשביל הקב"ה, כאשר אמר, אנוכי ארד עימך מצריימה, על אחת כמה וכמה, שירדו עימו כל הפמליה של מעלה. אמר הקב"ה: אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה. שמשמע, הוא לבדו. ואח"כ, ואלה שמות בני ישראל, שפירושו, כל הפמליה של מעלה. שכן במשה כתוב, ויצא משה, וכל ישראל יצאו עימו.

בעוד שהיו הולכים פגש אותם רבי אבא. אמר רבי יוסי: הנה השכינה כאן, כי אחד מבעלי המשנה כאן. שאל במה אתם עוסקים, אמר רבי יוסי בכתוב: אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה. כשירד יעקב למצרים, שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצריימה, כולם ירדו עם יעקב למצרים. משמע שכל המרכבות והצבאות ירדו עם יעקב למצרים, ולא הקב"ה לבדו, כמו שמשמע מהכתוב: אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה. לכאורה אם ה' יורד הוא לא צריך עזרה של כל הפמליה, אלא להראות כאן בארץ את כבודו הגדול של יעקב.

 

אמר רבי אבא: וזה לבד היה. כתוב: הָיֹה הָיָה דְבַר יְהוָה אֶל  יְחֶזְקֵאל. ג' קושיות כאן:

א. אין שכינה שורה בחוץ לארץ. ונבואתו של יחזקאל היה בארץ כשדים.

ב. שלא היה נאמן כמשה, שכתוב, בכל ביתי נאמן הוא. ויחזקאל גילה ופרסם כל אוצרות המלך יותר ממשה.

ג. נראה שלא היה שלם בדעתו. שאם היה שלם בדעתו, לא היה מגלה כל כך.

אלא ח"ו, שגילה יותר משצריך. כי יחזקאל נביא שלם היה, שהיה שלם בדעתו, וברשות הקב"ה גילה כל מה שגילה, והכול נצרך שיגלה על אחת שתיים ממה שגילה. ומעולם לא עזב הקב"ה את ישראל בגלות, מטרם שבא לשכון שכינתו עימהם. כל שכן ביעקב, שהיה יורד בגלות, שהקב"ה ושכינתו וקדושים עליונים והמרכבות ירדו כולם עם יעקב, שכתוב, הבאים מצריימה את (כולל צד הנקבה) יעקב. ובזה מיושבת הקושיה, כי אע"פ שאמר: אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה, אין המשמעות הוא לבדו, אלא עם שכינתו וצבאיו והמרכבות שלו, שכן דרך הקב"ה בכל הגלויות, כמו שגילה יחזקאל בגלות בבל.

אין תגובות

להגיב