005- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – יג-טו למתקדמים

005- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – יג-טו למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון זהר בא יג-טו
1. כיצד לומד שיש ט' יאורים?
2. מיהו היאור השקט שהוא העשירי?
3.כיצד קשור נחל פישון ובבל ליאור העשירי ולתנין הגדול?
4. מדוע יש נקב ללויתן בראשו? על מה זה מצביע מצד התיקון?
5. מדוע מזדעזע העולם אחת לשבעים שנה?
6. מהו הסוד שמרמז רשב"י בסוד שכל העולם השתלשל ונמשך מן הסנפיר של התנין הגדול?
7. כיצד קשור בבל לכך שכתוב הארץ היצה תהו ובהו?
8. מדוע אם הנוקבא של התנים הגדול היתה חיה אצלו לא יכול היה העולם לסבול אותה?
9. כיצד לקיחת החכמה מהימין מכריחה את השמאל לעשות שלום עם הימין?
10. מה הפירוש שנהרגה הנוקבא של הלויתן ומיהו הקב"ה שהרגה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב