006- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – טז-יח למתקדמים

006- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – טז-יח למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בא טז-יח
1. הסבר עפ"י מאמר התנינים מהו "והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת"? מהו בנפש האדם ומהו בסדר הצמצומים?
2. מיהו התנין הגדול בנפש האדם ומדוע הוא מסתתר ויוצא אחת ל-70 שנה?
3. כיצד צ"ב מתקן לאט לאט את התנין הגדול?
4. מהו ויאמר אלוקים יהי אור ואם כבר יש אור מדוע גנזו לצדיקים לעתיד לבוא ומהי מידה זו?
5. מיהו הגנן של הגן ומהו הזרע שזרע בגן זה? וכיצד זה קשור לעבודת ה'?
6. מיהו נהר גיחון ומדוע שלמה המלך נמשח שם למלך?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב