010- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – כח-ל למתקדמים

010- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – כח-ל למתקדמים

שיעור שמע:

הורדה- כחול

שאלות לחזרה ושינון זהר בא כח-ל
1. למה צריך להיות זהיר דווקא בשעת המנחה?
2. מה תפקיד ראשי העם והצדיקים? מה תפקידם בקשר הזה ומאין לנו זה?
3. מה קורה בח"ל ע"פ אותיות צח-צט ומה תפקיד האדם בזמן זה עפ"י אות ק'?
4. מה שאלתו של רבי יוסי באות ק"א?
5. מהם ב' הדברים שאומר רשב"י על הגויים?
"הסולם"- http://

בֹּא כח-ל

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה

אֵין הָאָדָם מִּתקָיים אֶלָּא עַל צוּרַת מַחֲשַׁבְתּוֹ

הזוהר מדבר רק על מצב הנשמה, לילה אומר חשכות נפשית הנגרמת ע"י הדין. התיקון הנדרש לאדם הוא תיקון של אמונה, דהיינו לכוון ליבו לדעת אמונית.

כאשר מענישים את המחשבה, בה עיקר התיקון, אין צורך לתיקון הגוף שהוא רק צד המעשה, שבא רק להביא לידי ביטוי את צורת המחשבה. לכן הראש, הקב"ה והאדם מצווה: עשה רצונך כרצונו.

אומות העולם טועים וחושבים שחושך הוא העדר אור. יהודי מאמין נשאר עירני, מפני ששינה היא מתן חשיבות לתפיסה המדעית.

הקול הפנימי של האדם הקשוב ולומד פנימיות התורה, קורא לו להתעורר שתפיסת הבורא שבו צריך להשתנות לתפיסה אמונית. יש עצם עולם שנברא יש מאין – זהו החושך. תפקיד האדם לבוא לקשר אהבה עם הבורא.

כשחשוך אין לחפש את האור, אלא את האמונה. האגדה של של פסח היא הגאולה לצאת מהתפיסה המדעית לתפיסה אמונית. את הראש יש לתקן.

כל אמונת הגויים תפלה ואין להם בכלל אור, אלא תענוג מזויף.

איך המחשבה שלי תעבוד – הכל תלוי בראשי העם.

צג) וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה, וַיהוָה הִכָּה כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים מאושא (אש, מוחין דהשלמת כלים) ללוד, והיה רבי חייא רוכב על חמור. אמר רבי יוסי: נשב כאן ונתפלל כי הגיע זמן מנחה. ולמדנו לעולם יהיה האדם זהיר בתפלת המנחה. משום שהיא השעה, שהדין תולה על העולם, וצריך האדם לכוון דעתו. ירד רבי חייא מעל החמור והתפלל.

צד) בעוד שהיו הולכים נטה השמש לבא (לשקוע). אמר רבי חייא לרבי יוסי: למה אתה שותק? אמר רבי יוסי: מסתכל הייתי בדעתי, שאין העולם מתקיים אלא על ראשי העם. אם ראשי העם הם צדיקים, טוב לעולם, טוב לעם. ואם אינם צדיקים, אוי לעולם, אוי לעם. הראש קובע ולכאורה אין תפקיד לאחרים. אמנם תלוי הכל בראש, אך המון העם צריך לתת אפשרות לראש לפעול. וכך באדם אחד, אם הגוף לא מוכן לסבול וללכת אחרי הראש באות צרות. צריך סביבה ראויה לביטוי ראש העם.

צה) אמר רבי חייא: ודאי כך הוא. כי כתוב: וַיֹּאמֶר רָאִיתִי אֶת כָּל יִשְׂרָאֵל נְפֹצִים אֶל-הֶהָרִים, כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין לָהֶם רֹעֶה; וַיֹּאמֶר יְהוָה לֹא אֲדֹנִים לָאֵלֶּה יָשׁוּבוּ אִישׁ לְבֵיתוֹ בְּשָׁלוֹם. שואל, כתוב ישובו, הלא ישבו היה צריך לומר. וכן, לביתו, בביתו היה צריך לומר, שהרי העם היו נמצאים במקומם, ואנה היה להם לשוב. רואה שאין לעם אדון שמוביל אותם כמו צאן בלי רואה.

צו) אם ראש העם לא זכה במעשיו (לא זיכך עצמו), נתפש העם בעונו כי כתוב: וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל-יְהוָה בִּרְאֹתוֹ אֶת הַמַּלְאָךְ הַמַּכֶּה בָעָם וַיֹּאמֶר הִנֵּה אָנֹכִי חָטָאתִי וְאָנֹכִי הֶעֱוֵיתִי, וְאֵלֶּה הַצֹּאן, מֶה עָשׂוּ. הרי שדוד חטא וישראל סבלו. ואם ראש העם נתפש בעונו נצולים העם. כי הדין אינו שורה עוד עליהם שכתוב: וַיֹּאמֶר יְהוָה לֹא אֲדֹנִים לָאֵלֶּה כלומר, אם אינם ראשים לעם, ע"כ ישובו מדרך הזה איש לביתו בשלום. ואע"פ, שהדין כבר רכב עליהם בדרך הזה, מ"מ כיון שנהרג ראשם ונתפש בעונו, ישובו בשלום. כולם נצולים אם ראשיהם נתפש. לכאורה אם כך מה יש להתעסק עם העם, והכן נראה שלעתים ה' מתעסק עם הראשים.

צריך להיות מתאם בין המון העם לראש.

צז בעוד שהיו הולכים החשיך הלילה (הורגשה השתוקקות עצמית), אמרו מה נעשה? אם נלך כבר החשיך הלילה, אם נשב במקומנו הרי פחד הוא. סרו מן הדרך וישבו תחת אילן אחד, וישבו והיו אומרים דברי תורה ולא ישנו.

צח) בחצות לילה (בקו אמצעי) ראו אילה (השכינה הקדושה) אחת, שעברה לפניהם והיתה צועקת, והרימה קולות. קמו רבי חייא ורבי ויוסי והזדעזעו (תיקון חצות), שמעו קול אחד המכריז ואומר, נעורים קומו, ישנים העירו. עולמות, הכונו לפני אדוניכם. כי אדוניכם יוצא לגן עדן, שהוא היכלו, המלכות, להשתעשע עם הצדיקים. כשאדם רואה חושך, צל שהוא עצם המסתיר את האור, וכאן יש לו תפקיד, להשיב פניו אל השם, רכישת אמונה. לכן כאשר אדם רואה בחצות, במרכז החושך, את תפיסת הבורא, השכינה מעירה אותו. בזמן הסתרה רוכשים אמונה. חושך הוא העדר אור אצל הגויים, את החושך לא מגרשים ע"י שמביאים אור, אלא ע"י זה שמביאים אמונה.

צט) אמר ר' חייא, עתה חצות לילה ממש. וקול זה ששמענו, יוצא ומחלחל האילה של מעלה, שהוא המלכות, ושל מטה. שכתוב: קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת. אשרי חלקנו שזכינו לשמוע את זה. אדם שזוכה שומע שבחצות האיילה קוראת לו, ומאמין שהשם יתן את האור.

ק) בשעה שהקב"ה נגלה על הגן (המלכות), מתאסף כל הגן, כל הצדיקים שבגן, ואינו נפרד מעדן, החכמה. ומעדן הזה יוצאים עינות, הארת החכמה, לכמה אורחות ושבילים להשגת הצדיקים. וגן הזה נקרא צרור החיים, ששם מתעדנים הצדיקים מהארת עולם הבא. ובשעה ההוא הקב"ה מתגלה אליהם.

קא) ישבו שניהם ואמר ר' יוסי: כמה פעמים שאלתי על הכתוב: וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה, וַיהוָה הִכָּה כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, ולמה לא היה זה ביום שיגלה לכל פרסום הנס. ולמה מתו כל אלו החלשים שלאחר הריחים והטלאים שבצאן, ולמה לא מתו מלכים ושרים ואנשים עורכי מלחמה, כמו שהיה בסנחריב שכתוב: וַיֵּצֵא מַלְאַךְ יְהוָה וַיַּךְ בְּמַחֲנֵה אַשּׁוּר, מֵאָה שְׁמוֹנִים וַחֲמִשָּׁה אָלֶף; וַיַּשְׁכִּימוּ בַבֹּקֶר, וְהִנֵּה כֻלָּם פְּגָרִים מֵתִים, שכולם מלכים בני מלכים שרים וקצינים, ושם נראה גבורתו של שליח אחד של הקב"ה, גדול יותר מן הנס הזה, שנעשה כאן על ידו עצמו, והלא הנס שלו היה ראוי להיות גדול יותר. מכת בכורות הייתה ע"י ה' עצמו, ובסנחריב היה נס מגולה ע"י שליח, שהרג את ראשי העם.

קב) אמר לו יפה שאלת, ואני לא שמעתי משהו בזה, ואינני אומר. אבל כיון שזכינו לכל זה, והדרך התתקן לפנינו, שמעתי, שר' שמעון בן יוחאי מטהר שווקים של עיר טבריה, נלך אצלו. ישבו עד שהאיר היום. כשעלה האור קמו והלכו. כשהגיעו אליו, מצאוהו, שהיה יושב וספר הגדה (של פסח) בידו. תלמיד חכם אינו אומר דבר שלא שמע מרבו. שווקים זה רשות הרבים, טיהור הוא חיבור הפרטים לכלל.

קג) פתח ואומר: כָּל-הַגּוֹיִם, כְּאַיִן נֶגְדּוֹ; מֵאֶפֶס וָתֹהוּ, נֶחְשְׁבוּ-לוֹ. שואל, כיון שאמר כל הגוים כאין כנגדו, למה כתוב עוד, מאפס ותהו נחשבו לו? אלא למדתי דעתם של כל העמים שבעולם, אשר אמונתם היא כאין, שאינם משיגים לא מדרגות העליונות ולא התחתונות. ומשימים לעצמם אמונה של סכלות, אבל מאפס ותהו נחשבו לו, כמוץ הזה המסתובב ברוח ומתגלגל בקיץ בשדות בריקנות, שאין בו תוכן מאומה. האמונה שלהם כאין, שלא משיגים כלום, והם כמוץ ברוח. כלומר שהם גם לא נהנים – ריקנים מאור וחסרי אמונה.

קד) עוד פתח ואמר: בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. את, זהו ימינו של הקב"ה ואת, זה שמאלו. למדתי שנטה הקב"ה ימינו, חסד, וברא את השמים. ונטה שמאלו, דין, וברא את הארץ כמ"ש: אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קורא אני אליהם יעמדו יחדיו.

מנהיגי העם הם אלה שעל פיהם מתנהלים הדברים ויש לתמוך בהם. לכן יש לתמוך בראש.

תגיות: המון העם, ראשי העם,

hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב