034- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעה-קעו (שיעור...

034- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעה-קעו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תְּפִלָּה לְעָנִי

לא מספיק תו"מ בכדי להיות רוחני, צריך גם יראה ואהבה!

נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע: נַעֲשֶׂה כלים וְנִשְׁמָע – לקיים את מטרת הבריאה. זֶה-שְּׁמִי לְעֹלָם וְזֶה זִכְרִי לְדֹר דֹּר — שמירה וזכירה גם במצבי ירידה.

לכאורה רמ"ח מצוות עשה זה יותר משס"ה לא תעשה, אהבה גדולה מיראה, אם כן אז למה צריך מצוות לא תעשה?
היות ואנו נבראים, יש בנו צד שצריך להתגבר על המציאות העצמית, ולהקדים שמירה למצוות עשה, כמו עבד שמחויב במצוות עשה, ורק לאחר שמשתחרר חייב בכל המצוות.

בקריאת שמע יש רמ"ח תיבות, כנגד אות ה משם הויה, רמ"ח מ"ע בסוד אהבה. ושס"ה ל"ת אינם מאירים בהם, כי הם באות מאות י' ולכן תיקנו חז"ל בתפילה: "הבוחר בעמו ישראל באהבה". רמ"ח מצות עשה כלולות באברהם = גימ' 248 שנאמר בו זֶרַע אַבְרָהָם אֹהֲבִי. זה אומר שתפיסת האהבה צריכה להיות דרך החסד. אהבה יותר שלמה זו תפיסת יצחק, עליו נאמר בפעם הראשונה בתורה וַיִּקַּח אֶת רִבְקָה וַתְּהִי לוֹ לְאִשָּׁה וַיֶּאֱהָבֶהָ.

השימוש ביצחק, קו שמאל – רצון לקבל גבוה יותר, אך יש בו יותר סכנה מהמקטרגים בסוד פחד יצחק. אבל תפארת – קו אמצעי הכולל את אברהם שהוא אותיות ו"ה, ואת יצחק שהוא י"ה. ולפיכך נאמר ביעקב וְהִנֵּה יְהוָה נִצָּב עָלָיו.

ע"י העסק ברמ"ח מ"ע אנו ממשיכים אהבת חסד, ומאחר והדינים לא נאחזים בקו ימין וניתן להשלימם. אלא על ידי העסק בשמירה גדולה בשס"ה ל"ת, ממשיכים הארת החכמה מקו שמאל, שה"ס פחד יצחק, ומוחין הללו ה"ס תפילין הנקראים עֹז, שעליהם נאמר מִגְדַּל-עֹז שֵׁם יְהוָה.
והנה עתה נשלמו המוחין בשביל הנשמות בהארת החכמה, אבל אין התחתונים מקבלים אלא רק מקו אמצעי, תפארת – יעקב שנאמר רק בו וְהִנֵּה יְהוָה נִצָּב עָלָיו.

כל עבודת האדם בנויה מ- 4 חלקים אהבה יראה תורה ומצוות. רק כאשר יעקב עולה לדרגת ישראל, להכרה עליונה, כשפועל במצוות עשה וב ל.ת במסגרת של תודעה המחוברת להכרת אמת — מגיע לשלמות. מדרגת או"א שהיא הכרה ברורה ואבן היסוד בהתקדמות רוחנית.

אין תגובות

להגיב