042- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצא-קצב (שיעור...

042- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצא-קצב (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר הקירטא (אבן הקֵלַע)

ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד.

עד כה לימד כיצד לכוון את הלב בשלושה קווים מצד האותיות, טעמים ונקודות. כעת מלמד הבחנה נוספת לכיוון הלב בתפילה — תיקון מצד הזמן, שהוא עבר הווה עתיד.

נקודת ימין חולם, חסד – ה' מֶלֶךְ זמן הווה. נקודת שמאל שורוק, השלמת כלים – ה' מָלַךְ זמן עבר. נקודת החיריק, קו אמצעי – ה' יִמְלוֹךְ גם בעתיד.

גם לאדם שחי רק את ההווה שמתאר את הגשמי, ומה שמעניין אותו זה רק הרגע, וחושב מצד הגוף — עדיין, מאחר וזה צד ימין שכן אפשר למשוך למטה חסדים, לכן גם לאדם כזה ניתן להרגיש ולתקן. ההווה יכול לתקן מעצם היכולת לפגוש את המקרה הפרטי, לבטל את השמאל, לרדת בכוח החסדים. קבלת התענוג בהווה בחינת הזמן, נותנת אפשרות לתקן. הכוח לסרב מאפשר להגיע להשפעה.

השמאל הוא המקום שאמרו בו לקמץ ולקצר בתפילה, כי הארתו סתום ואינו מגיע לעוה"ז, מרומז מָלַךְ עם נקודת קמץ. מָלַךְ בעבר ואין התחתונים יכולים לגעת בעבר וע"כ צריכים לקצר.

משמיענו בזה, שיש יחסים שונים בהשוואה של הנקודות הפרטיות — השאלות, מול הטעמים-התשובות. ע"כ לא יוכל כל אדם להשוותן, זולת היודע סודות עליונים: ידיעת הנקודות שמגלות את רצון האדם, צד הנקבה – מול הטעמים צד הזכר. הסוד הוא לקשר בין כל צורת חסד לבין כל רצון שמתגלה.

נקודה אמצעית, שה"ס קו המכריע – יִמְלוֹךְ בעתיד, מלא באופטימיות שמובטח להגיע לעוה"ז בגמר התיקון. חזון שאתה כפרט, כפוף לכלל- קו אמצע. בכל אדם מונח הצורך האמיתי לדבקות בהשם, זה הטעם שאותו צריך להרגיש.

אין תגובות

להגיב