043- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצג-קצד (שיעור...

043- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קצג-קצד (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר ברא עלמין ומחריבן

בלי ברית אין אהבה!

למה ברא ה' עולמות ומחריבן? ומה המשמעות של זה בנפש האדם? לא יתכן שיש טעות בתכנון העולם, שהרי מהפועל השלם יוצאות פעולות שלמות. אלא יש בזה תכלית – בכוונה עשה כך ה', שנתן לנו חורבן כחלק מההתקדמות.

העולם פועל בעולה ויורד, מוות וחיים, סתירה ובניה — יש לזה שורש עליון, ולימוד שנותן לנו חוקים בסיסיים להבנת הנפש שבנויה כתשקיף של עולמות עליונים. בלי לחוש בחיסרון, לא נבוא לתקן. נפש האדם יכולה להכיל את התיקון בהדרגה טיפין טיפין. בשותפות זו ניתנת לאדם אפשרות ויכולת לתקן – לבחור באהבה לבורא, בכדי להיות מאושר.

עליך לוותר על ההיגיון שלך, על הרצון לקבל – האגו, וכך תוכל להיות מאושר. מה ששומר עליך זו הברית, שאתה מוכן לוותר על עצמך.
התחייבות שגם כאשר לא מרגישים תענוג — שאז הגוף מתעורר ומסיט את האדם לשנות את ההשקפה — לשמור נאמנות.

מי שמקבל על עצמו ברית, כמו עם ישראל, אז השמים והארץ המתוקנים עומדים, ומי שלא שומר על הברית, עבורו השמים והארץ חרבים.
כאמור בכדי שתהיה בחירה, חובה שתהיה גם אפשרות להחריב, לא לקבל.

בראשית נוטריקון ברית-אש, ועליה נאמר אִם-לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא-שָׂמְתִּי. כל תרי"ב המצוות — בכדי לשמור על הברית. אם אדם אוהב את עצמו, הפרטיות, זה צד הגוי שבו. אומות העולם רצו לקבל תורה אך בלי התחייבות, כמו השקר שאומרים ברחוב "כל אחד והאמת שלו".
אומות העולם אלו החיצוניים, שרוצים לקבל רק לעצמם, מלכות שלא כלולה בבינה – בלי השפעה, פועלים רק מה שכיף להם, וכל חסד שעושים, לטובתם עושים. תפקיד האדם לפגוש את גוי שבתוכו, ולהעבירו לצד ישראל. לפגוש ברצון, ולהכלילו בבינה-השפעה. כל ירידה היא פגישה עם הדין, וכשפועלים בהתאם לברית — מתקדמים.

יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל-מָקוֹם אֶחָד = גימ' 13=אהבה. הברית היא הכניסה למקום אחד זה. מקום הכינוס של כל הנשמות שהתחייבו "נעשה ונשמע".
אמונה שלמה, בלי שום פקפוק — זו הברית. עליך לעשות תחבולות בכדי לעמוד בה, לא לשנות את ההשקפה, שחייבת להיות שלמה.

אין תגובות

להגיב