022- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קמט-קנ (למתקדמים)

022- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קמט-קנ (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר נַעֲשֶׂה אָדָם

אל תברח לחיסרון פרטי, חפש את רצון הכלל, שם הפיתרון.

בקשר בין עליון לתחתון, בין אב ובן, רב ותלמיד – על העליון לרדת אל המכנה המשותף, כמו וירד ה' בענן, בהסתרה. בינה מוכנה לרדת ואומרת נַעֲשֶׂה אָדָם. כל מה שרואים חיסרון בעולם, ניתן לתקן באמא.

אמרה נַעֲשֶׂה אָדָם ובכך גורמת לחסרון בעצמה, זו התמסרות גדולה של העליונים כלפי התחתונים. כך אדם שמגיע לגדלות, חייב לדעת לרדת ולתקן עצמו, על ידי שיסכים לתקן את פגמיו. זה ניקרא נושא עוון, שמוכנה בינה לעיוות עצמי בכדי לתת קשר וסיכוי לתחתונים.

אבא לא מוכן לקבל חיסרון, אמא אמרה נַעֲשֶׂה אָדָם שהרי מדובר בחיסרון שמביא ליתרון. שמחת החברים בחידוש שהמציאות של בינה, שמוכנה לחלק את המדרגה, ובכך מאפשרת את המציאות שיהיה קשר בין עליון לתחתון.

תפקיד האדם להגיע לאהבה, עליו לבחור בשותפות, ולכן קיימת אפשרות שיחטא. אך בלי מקום לטעות לא יגיע לאהבה. בינה/אמא אומרת שיש לקחת את הסיכון. נַעֲשֶׂה אָדָם, ניתן לו אפשרות לחיסרון, שיביא ליתרון ואפשרות לייצר קשר עם העליון, כאשר העליון מסכים לתנועה זו.

נעשה בצלמנו, אך גם כדמותנו. עם חיסרון והשתוקקות שמביאים לחיבור.
שמחו החברים של רשב"י וראו שיש קשר בין עליונים לתחתונים, שהסכימה השכינה הקדושה לרדת לגלות, ומאפשרת לעם ישראל לעלות איתה.

אין תגובות

להגיב