ספרא דצניעותא

ספרא דצניעותא

``ספרא דצניעותא`` עם פירוש הסולם

"ספרא דצניעותא" ספר בעל סודות גדולים וחתומים.
כשמו כן הוא- "ספר הנסתרות, ספר הנעלם, ספר המוצנע"
פירוש הסולם הקדוש נותן לנו במקצת לטעום מסודות אלו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד. יש שיעור השקפה ושיעור מתקדמים, כל אחד יכול להצטרף כפי כוחו.

ספרא דצניעותא מתקדמים

ספרא דצניעותא- השקפה