הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – הקדמה- ח-ט למתקדמים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – הקדמה- ח-ט למתקדמים I תגיות: אין תענוג אמיתי מהאנוכיות

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

וְאַתָּה תְּצַוֶּה ח- ט

הקדמה סיפרא דצניעותא

לא ניתן לקבל תענוג אמיתי לצד האנוכיות והפרטיות.

 המחשבה של האדם מורכבת מאמונה שהיא למעלה מהשגה, ומתפיסה של סיבה ותוצאה, בחינת אמונה ומדע. את המחשבה יש לסדר כאשר האמונה בראש. בתהליך סידור המחשבה על האדם לנהל את החסרונות שהוא מרגיש, מול האמונה שמלמעלה הכל טוב. הרשעים מבקשים את כל התענוג לגוף, כאילו ההנאה הפרטית היא התכלית והשלמות. במהלך התיקון מרגישים חסרים, ומתנהלים לאט על סדר המדרגה מבלי לבגוד בתפיסה האמונית, תוך קבלת האור/השפע במידה חלקית דרך מידת ההשפעה.

ט) חקיקות החקיקות הוא כמראה נחש ארוך ומתפשט לכאן ולכאן, הזנב הוא בראש הראש מתאחד בכתפיים עובר וזועם שומר וגונז. אחד לאלף ימים קטנים מתגלה ההשגחה בתקונו. הסנפיר שהעולם עומד עליו הוא בחלקו. ראשו נשבר במים של ים הגדול שכתוב: שברת ראשי תנינים על המים. שנים היו והוחזרו אחד שכתוב תנינם חסר י מלשון רבים. ואע"פ שכתוב ראשי הוא לשון יחיד כמו שאתה אומר ודמות על ראשי החיה רקיע הרי שנאמר ראשי עם י אע"פ שהיא ראש חיה יחידה אף כאן בתנין, אע"פ שנאמר ראשי, הוא ראש של תנין אחד.

מדבר כאן בסוד קו שמאל מבחינתו עצמו שממנו נמשכים כל הדינים ומדמהו את קו השמאל לצורת תנין בים ולצורת נחש ארוך מטעם החוכמה הנמשכת מקו שמאל, שחוכמה נמדדת בארוך או קצר וחסדים ברוחב להיותו נמשך מקו שמאל דבינה עד המלכות הנק' ים וע"כ הוא ארוך, ועוד כיון שהחכמה מתגלית בקו שמאל, והחכמה נק' ארוך ע"כ קורא אותו חויא אריך. החקיקות הם החסרונות הנראות בקו שמאל.

קו שמאל שממנו כל החקיקות שהם הדינים שהוא מתפשט לבינה ולמלכות וע"כ הוא ארוך מבינה עד מלכות לו היו עומדים זה לצד זה צריך היה לומר רחבים, אך כאן מדבר על אורך. הזנב שלו הוא בראש כי בקו שמאל נהפכו המדרגות כי הסדר הוא ג"ר בראש ו"ק לאחר כך בגוף, וגזרא דדינא בסיום המכונה זנב וכדי למחות הרשעים שמנסים לקחת את החוכמה לגוף כאילו הגוף בשלמות ולא הראש, היינו התענוג האישי הפרטי הוא זה שמייצר את השלמות, וזה דרך הס"א שהיו ממשיכים מג"ר דחכמה ממעלה למטה נעשה תקון בקו שמאל של הפיכת המדרגות שגזרא דדינא עלי למעלה באפן שהסיום והזנב נעשה לבחינת ראש ואחר כך הו"ק ואח"כ לבסוף הג"ר. הרי שזנבא ברישא, שהראש שלו הוא בחינת כתפין כלומר שהסתלקו ממו הג"ר שהוא ראש ולא נשאר ממנו רק בחינת ו"' שחכמה שהוא נבחן לכתפין. בשעה שעובר להשפיע חכמה הוא זועם בדינים משום שאינו נתגלה אלא על גזר הדין בסו"ה בערב היא באה כפי שהיה אצל אחשוורוש לייצר אמונה, אך לפעמים מייצרים דין, שעל ידי הזעם שלו שומר שהרשעים לא יקרבו להמשיך ממנו וגונז הג"ר דחכמה.

נודע שהחכמה מכונה אלף ימים ובחינת ו"ק דחכמה מכונה אלף ימים קטנים, והמלכות ה"ס אחד לאלף ימים אלו, ואין החכמה מתגלית בשום מדרגה אחרת זולתה, וז"ש חד לאלף יומין זעירין אתגליא קולטרא בקטרוי שבמלכות שה"ס אחד לאלף ימים קטנים מתגלה ההשגחה שה"ס חכמה על ידי תקוניו ומשמיענו שחוץ ממנו אין החכמה מתגלה כלל, ומלכות זו בשעה שהיא מגלית חכמה נק' סנפיר שונא-פי-אור שהעולם עומד עליו שאין קיום לעולם זולת על ידי חכמה זו היא מגלית, שהסנפיר שהעולם עומד עליו הוא בחלקו של מלכות זו שה"ס חד לאלף וכו' כמ"ש לעיל. בכדי לתקן מפעיל תחילה את המנעולא שגורמת לכל החוכמה להסתלק ולהשאר בחסדים מכוסים. ואז פועל במלכות ממותקת בבינה, בחינת מפתחא המאפשרת לקבל חלק מהאור.

ונודע שבביאת קו אמצעי להכריע וליחד ב' קוים ימין ושמאל זה בזה הוא עושה ב' פעולות שמתחילה פועל במסך דמלכות דמדת הדין ואח"כ פועל במלכות הממותקת במדת הרחמים. שבמסך דמדת הדין שמצמצום א' הרג את הנוקבא של הס"א ובמסך הממותק דמדת הרחמים מצמצום ב' מחץ ראשו של הזכר שירד קצת מגאוותו ויסתפק בו"ק, דהיינו שמיעטו מג"ר דג"ר והעמידו על ו"ק דג"ר. וזה אמרו תרין הוו חד אתחזרו שמבחינת קו שמאל הנ"ל נמשכו ב' תנינים שהם לויתן ובת זוגו אבל בסבת המסך דחיריק שהמשיך קו אמצעי סוד המלכות דמדת הדין נהרגה הנקבה ונשאר תנין אחד הזכר את הנוקבא גונזים ברדלא מצד הקדושה ובפרטיות של הטומאה לא משתמשים. אתבר רישיה במיין דימא רבא דהיינו שנתמעט לבחינת ו"ק דג"ר ע"י המסך דחיריק שבקו אמצעי דצמצום ב' שהוא מלכות הממותקת שזה נבחן כמו שנשבר ראשו, דהינו הג"ר שלו ונעשה בו נקב, חיסרון שזסו"ה שברת ראשי תנינים של המים שהכוונה על תנין הזכר ואין לשאול שכתוב תנינים לשון רבים שהרי תנינם חסר כתיב שיורה על תנין אחד וכן ראשי הוא כמו ראשי החיה שהוא ג"כ לשון יחיד.

מלמד כאן כיצד בונים מחשבה תוך התגברות על הס"א שנק' הנחש, התנין הגדול שבים, דהיינו כיצד להתגבר על המחשבה שאני צריך לקבל לעצמי. בדרך ההשגחה בא תיקן שמי שמבקש לקבל לפרטיותו נענש, דהיינו מובל לתיקון.

י) ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור, היינו שכתוב כי הוא אמר ויהי שכתוב אמירה בויהי להראות אשר ויהי הוא בפני עצמו והמלה יהי אור הוא בפני עצמו כי יהי אור הוא אבא וגן ימין ויהי אור הוא אמא וקו שמאל, ואח"כ חזרו ימין ושמאל להיות אחד על ידי קו אמצעי שה"ס ז"א שהכריע ביניהם בכח המסך דחיריק כנ"ל. ונייחדו יהי עם ויהי ונעשה מהם צרוף יהו"י כי האותיות השוות אינם נכפלות יה"ו ה"ס אבא ואמא וז"א המכריע ומיחדם. וי' אחרונה שביהו"י היא השכינה למטה כמו ה היא השכינה בומשקל אחד נשקלו, כי י ה"ס הי שנכנסה לאור י"ה ונעשה לאויר, דהיינו המלכות שעלתה לבינה וע"כ היא השכינה כמו ב ויהו"י הוא אחד כמו י"ה ו"ה שפירושו אבא ואמא וז"א ומלכות.

יא) וחיות רצוא ושוב, דכתיב וירא אלקים את האור כי טוב, פירוש כשהחיות שה"ס האורות החכמה שבשמאל הן ברצוא להמשך ממעלה למטה הם פוגעים בדינים של קו אמצעי אז הם ושוב שמחזירים הארתם ממטה למעלה כדי להתייחד בחסדים. וז"ש וירא אלוקים את האור כי טוב שע"י קו אמצעי נעשה האור טוב כי הוא שב ומתייחד עם הימין וז"ש אמרו צדיק כי טוב, כי הצדיק הוא קו אמצעי שבנו"ה שהם ימין ושמאל ועושה אותם בבחינת טוב. פסוק זה וירא אלקים כי טוב עולה במאזנים שהוא קו אמצעי השוקל ומשוה ב' האורות ימין ושמאל שיהיו שוים ויתחידו זה בזה,

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא ח-ט
1. סכם את המשל באות ט' ואת הנמשל.
2. מדוע הרג את נקבת הלויתן ואילו לזכר רצץ את ראשו? מה הכוונה בכל אחד מהפרטים?
3. מה ההבדל בין יהי אור לויהי אור?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב