join

ברוכים הבאים לאתר הזוהר

שיעורי זוהר האזנה

יסודות למתחיל

הזוהר היומי עד לנייד


דברי חיזוק על לימוד הזוהר:

חשיבות מעלת הזוהר הקדוש

רבי חיים ויטאל

"האדם לא נברא אלא לעסוק החכמת הקבלה"

רבי שמעון בר יוחאי

"בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי"

ברכת גדולי ישראל

גדולי ישראל

הצטרפו היום לאלפי הלומדים

הזמן סט זוהר

zohar bay

הזמן את ספר ההקדמות

akdmaot

הזמן סט תע``ס

tass

הצטרפו לאלפי הלומדים באפליקציית הזוהר היומי

הזמן הקדשה ליקירך

cd 7

android-app-on-google-play_1

Available_on_the_App_Store_(black)

00a34964-5bde-441a-a615-dce18cc3c6bc