הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ד-ה למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ד-ה למתקדמים I תגיות: מתקלא, ז' תיקוני גלגלתא

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

 

ספרא דצניעותא ד – ה

הקדמה סיפרא דצניעותא

לימד בשעור קודם שאת הכלל ניתן לתפוס רק דרך הפרטים, כפי שלא ניתן להרגיש בטעם תפוח לפני שלועסים, הדבר השני שלימד צריך אמונה למעלה מטעם ודעת כדי להגיע לכלל, ולצורך זה יש לבטל את הגאווה, וזו בחינה של עתיקא קדישא, שנעתק מהשגה.

נעשה תיקון בעולמות והופרדו הימין והשמאל בין הרצון להשפיע לרצון לקבל. כעת צריך מאזניים, שיקול דעת הנק' מסך דחיריק.

כדי לסדר את הראש בשורש המחשבה, הראש האמוני נחצה לשנים, לגוף האמונה המסדר את המחשבה של כל הנבראים, ראש דאריך אנפין. גוף העליון הופך להיות ראש התחתון. הגוף מתחלק ל 7 חסד גבורה ת"ת נצח הוד יסוד.

את הראש מתקנים ע"י ג' תיקונים הנק' גלגלתא – בתוך הראש של החוכמה שעליו לחשוב בצורה מדעית, גם בתוכו צריך יסוד של האמונה, אידיאה שהיא אקסיומה אותו מתקינים מהחסד. ראש זה נקי ולא ניתן לפגום בו. התיקון נק' טלא דבדולחא, יש בו רק אמונה.

תיקון שני נק' קרומא דאווירה, זה מקום שסותם את החוכמה שלא תתפשט למטה, אלא קודם עוצרים ורק בדרך מיוחדת היא מתפשטת למטה. הפרדה ברורה בין המחשבה המופשטת שאינה באה עדיין לגילוי.

תיקון שלישי בו קו אמצעי מייחד את ב' הקווים ומיוחד לגילוי החוכמה.

לכן על האדם לחשוב מחוץ לעצמו.

לאחר מכן תיקון נצח והוד הנסתרים והנגלים. כאן מכינים את האפשרות לגילוי החוכמה.

 את הכלל צריך ללמוד דרך הפרטים, את החוכמה ניתן לרכוש כאשר כל אחד ממלא תפקידו, ומאזן כראוי בין ימין לשמאל, בין אמונה לרצון. תפקיד השמאל לשמש את הימין.

ה) מאזנים אלו מסך דחיריק תלויים במקום שלא היו, דהיינו בראש דעתיק שהתקן שהמלכות לא תרד מבינה שלו לעולם שזהו שורש המתקלא שורש המאזניים שיהיה באמונה שלמה בלי שהמדע יפגע בו וכלן הותקן בראש כל מדרגה ראש אמוני מצד האמת. ונבחן שתויים שם נשקלו בו אלו שזיוניהם לא נמצאו ונשברו בעולם הנקודים, דהיינו ז' מלכים שמתו מחמת שזיוניהם לא נמצאו ונתקנו מכוח זה ששורש המתקלא נתלה בראש כל מדרגה הכוח להתקיים שוב בעולם אצילות בא מראש דעתיק. ועצם המאזנים עומדים בגוף בקו אמצעי שהוא ת"ת שבו מציאות הדין של המסך דחיריק. הכולל מנעולא שהוא בחינת עתיק שהוא ראש ושורש האמונה,  ומפתחא מסך דקו אמצעי. בחינת והדין הזה אינו מתאחד ואינו נראה במאזנים כי אילו היה נראה היה מתבטל אפילו הו"ק דחוכמה, אלא שפועל למעט השמאל אע"פ שאינו נראה בו. במאזניים אלו עולים האורות דשמאל  ממטה למעלה ובו עולים שלא היו ויהיו. הראש האמוני בכל מדרגה לא מאפשר הארת ג"ר דחוכמה אלא רק ו"ק ממטה למעלה ובכך נמנעת השבירה.

המתקלא התלויה בראש כל מדרגה נבחן שתלויה במקום שלא היו כי אין שם מקום המלכות והדין שלה, אלא שנתקנה שם כדי לתקן התחתונים, דהיינו לתת כוח אל קו אמצעי שבגוף. המתקלא העומד בגוף כל מדרגה נבחן דהוו כי בת"ת היא מצאת המסך דחיריק בחזה שלו. והמתקלא העומד בסיום המדרגה בעטרת היסוד שהוא קו אמצעי דנה"י, נבחן דיהויין כי הדין דמסך דחיריק אינו מתגלה בעטרת היסוד אלא אחר כריתת הערלה, וע"כ אומר בו לשון עתיד, דהיינו שמתגלים בו ע"י תקון. ג' מדרגות: א' אמונה שלמה מובנית שחייבת להיות בסיס. ב' אפשרות לקבלת חכמה לאחר תיקון. ג' תיקון לקיום החכמה.

ו) סתר בתוך סתר נתתקן ונזדמן בגלגלת אחת שהיא כתר של א"א המלאה טל הבדולח שהו חכמה סתימאה דא"א ונמצא שחכמה דא"א שהוא סתר אחד יצאה ונתקנה בתוך הכתר דא"א שהוא סתר ב' ובדרך זה נזדמן הארת ראש הא' שנק' רדל"א להאיר לתחתונים הקרום של האוויר שבין גלגלתא לחכמה סתימאה, נזדכך וסותם אלו שערות הראש דא"א הנק' צמר נקי עמר נקי תלויות במשקל. רצון הרצונות מתגלה במצח דא"א ע"י תפלות התחתונים. השגחה מעין פקוחה שלא ינום ושומר תמיד, נתקנה בעינים דא"א והשגחה של הפרצופים שלמטה תלויה בהשגחה זו העליונה דא"א וב' נקבים של ממלא מקום השלטון שה"ס החוטם, המעורר רוח חיים לכל.

אחר שביאר המתקלא תלוי בראש עתיק הנק' רדלא ששם השורש ועיקר עמידת המתקלא היא בגוף דעתיק, כמ"ש מתקלא בת"ת בגוף קיים, ממשיך לבאר איך המתקלא עומד בגוף עתיק, שהוא חג"ת נהי"מ שלו. אמנם גם חג"ת נהי"מ דעתיק נעלמים מבחינת עצמם, אבל הם מתגלים ע"י התלבשותם בא"א ועושים בו ז' תקונים המכונים ז' תקוני גלגלתא.

האח"פ יצאו לבחינת גוף שהם תחת המסך והם בפנימיות ראש דאריך ונותנים 7 תיקונים עוד לפני י"ג תיקונים

גם צריך שתדע שאע"פ שאמרנו שהמתקלא עומד בת"ת הגוף ושם מתלבשת החכמה בחסדים במשקל השווה שכל אחד עושה את תפקידו והחכמה מאירה בשלמות הראויה, הנה זה רק לבחינת יציאת החכמה בלבדה, אבל עוד אין החכמה מתגלית להאיר שם, אלא רק בנ"י של הגוף באופן שמקום יציאת החכמה הוא בחג"ת ושם עודה מכוסה, ומקום גילוי הארת החכמה היא בנה"י והיינו במלכות בעיקר, שהיא כוללת נה"י. ומשום זה נחלקת כל מדרגה לג' חלקים המרומזים בג' אותיות מ ל צ צלם, שמקום תלית המתקלא נק' ם מצלם שה"ס הראש ומקום יציאת החכמה נק' ל שה"ס חג"ת ומקום גילוי הארת החכמה נקרא צ שה"ס נהי"מ והם נכללים זה בזה, ויש מל"צ דמ' ויש מל"צ דל ויש מל"צ דצ' באופ שיש מל"צ בחג"ת דעתיק ומל"צ בנה"י שלו.

ז' תיקוני גלגלתא שנתקנו ע"י חג"ת נה"י דעתיק, שמחג"ת ראש דעתיק התחלק שלו מאירים פנימית הראש דא"א שהם ג' תקונים, גלגלתא שבה מחסד דעתיק וחכמה סתימאה מגבורה וקרומא דאוירא מת"ת. מנה"י דעתיק מאירים ד' תקונים שבחיצוניות הראש דא"א דהם עמר נקי ומצחא פקיחו דעינין וב' נוקבי דפרדשקא שה"ס החוטם.

וזה אמרו בחד גלגלתא, שהוא כתר דא"א ששם מאיר חסד דעתיק הוא תקון א' ובחינת ם דצל"ם שבחג"ת דעתיק. מלייא טלא דבדולחא שהוא חכמה דא"א ששם מאיר גבורה דעתיק, הוא תקון ב' שלא מאפשר קבלה אלא עוצר את החוכמה ובחינת צ דצלם דחג"ת דעתיק. קרומא דאוירא אזדכך וסתים שהוא הקרום הסותם את חכמה דא"א שלא תתגלה לחוץ ממנו ושם מאיר ת"ת דעתיק שהוא קו אמצעי וזהו תקון ג' ובחינת ל דצלם שבחג"ת דעתיק שבו עומת המתקלא כנ"ל. וז"ש אזדכך וסתים כי להיותו בחינת קו אמצעי ולמד צלם הרי הוא מיחד ב' הקוים זה בזה והחכמה מתקנת בלבוש חכם דחסדים ויכולה להאיר בשלמות. וז"ש אזדכך שי' יוצאת מאויר שלה וחזרה להיות אור מה שאין כן ב מ מצלם, כי ע"י המתקלא שבה נשלמה אור החכמה רק ו"ק דחוכמה ולא ג"ר שגרמה לשבירה בעולם הנקודים, וזו השמירה שלא תישבר שוב. ועכ"ז ותסים, שלא נפתחה סתימתה הסותמת את החכמה דא"א והוא מטעם הנ"ל שאע"פ שהמקלא עומד בחג"ת מכל מקום אין שם רק מקום יציאת החכמה נק' ל ולא מקום גילוי לחכמה נק' צ, וגילוי החכמה אינה אלא רק בנה"י. ע"כ נשארה שם החכמה סתומה ע"י הקרוב, אע"פ שנזדכך והשלים אור החכמה וצריך גם תיקון כדי להאיר למטה ומסבה זו היה הכרח שנהי"מ דעתיק ששם מקום גילוי החכמה יאיר עוד ד' תקונים בא"א ואז מתגלה החכמה בתקון האחרון המכונה חוטמא שהוא המלכות. וכבר ידעת שגם בנהי"ם יש מל"צ וע"כ יש ב' בחינות נו"ה.

א) מכונים נצח והוד הנסתרים להיותם בחינת ם דצלם שבצ' והם ב' התקונים עמר נקי שה"ס ב' אודנין ורעוא דרעוין שהוא המצח, והמצח ה"ס קו אמצעי בב' אודנין.

ב) הם נצח והוד הנגלים שהם בחינת ל דצלם דצ' ששם מתחיל הגילוי הנק' אשחכא פקיחו דלא נאים. ותקון הד' ה"ס ב' נוקבי דפרדשקא ששם מאירים יסוד ומלכות דעתיק והם צ' דצלם שבצ' וע"כ שם מקום גילוי החכמה. וזכור שהכרח התחלקות של מל"צ הוא מכח המתקלא שמקום תליתה הוא בם' ומקום עמידתה הוא בל' ושם עודה מכוסה ומקום גילויה הוא בצ'.

אינון עמר נקי תליין בשקולא שהם שערות דא"א העולים וצומחים מב' אודנין דא"א שבהם מאירים נו"ה דעתיק הנסתרים שני התיקונים הראשונים להיותם ם דצלם דצ' שבהם אין הי' יוצאת מאויר ואויר הזה שבם' נק' אוירא דכיא, וע"כ מכונים השערות עמר נקי. ומשום שאין החכמה מתגלה שם, נמצאים הנצח והוד שהם ימין ושמאל שהם שקולים שוה בשוה. כי במקום שמתגלה החוכמה הוא מתארכת ומתגדלת על קו ימין עד שקו אמצעי צריך לשקול אותם בכח המסך דחיריק שיהיו שוה בשוה. משא"כ כאן בנו"ה הנסתרים גם בבחינת השמאל מאירים רק חסדים, וע"כ הם שקולים וז"ש תליין בשקולא שבחינת הוד שבהם אינה ארוכה יותר מבחינת הנצח שבהם והוא כמ"ש דלא נפיק נימא מנימא ושערא משערא וזהו תקון הד' והוא התיקון הראשון מ ד תיקוני נה"י

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא ד-ה
1. היכן תלויים המואזניים של כל ראש דא"א? וכיצד זה שומר שלא תהיה שבירה?
2. הסבר מה הכוונה שהמאזניים התלויים בראש המדרגה לא היו, היו ויהיו.
3. מי נותן את 7 התיקונים לראש דא"א ומהם תיקונים אלה?
4. מה ההבדל העקרוני בין ג' התיקונים הראשונים לד' התיקונים הבאים אחריהם?

ז' תיקוני גלגלתא   + י"ג תיקוני דיקנא

דף ד-ה- ז' תיקוניגלגלתא

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams