032- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעא-קעב (למתקדמים)

032- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעא-קעב (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תְּפִלָּה לְעָנִי

בלי לכוון את התפילה דרך ג' האבות -השערים סתומים!

כאשר המתפלל מוכן לבוא לזיווג, לוותר על הסיפוק האישי, ולקבל את ג האמונות, אז כל חדרי הלב יפתחו.

השבת היא נוטריקון ש בת, 3 קוין באות ש רומזים על ג' האבות, חסד גבורה ותפארת, היא המרכבה בה מקבל הקב"ה את התפלה.
לפיכך בשבת יכולה לבוא לביטוי בחינת האדם — האהבה. חיות המרכבה אריה שור נשר נושאים את צד האדם, הן פותחות ואומרות שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד.
יש תפקיד לאדם להביא את בת המלך, אל המלך עם ג שורשי האמונה. כך תפילת 18 היא כנגד השבת, ולכן גם בה יש ג ראשונות, הרומזות לאבות. יש סדר מיוחד כיצד להתפלל, ש ג' האמונות נושאות את הלב למקום בו ניתן לקבל את האור.

במהלך השבוע תפילת ערבית באה רק כהכנה לזיווג בשבת. כלומר בלי קו אמצעי של האות ש. בשבת שער ה ג — בחינת יראה פתוח, החיות העליונות שולטות והן יכולות לבוא לידי ביטוי גם בבחינת האדם.

בתפילת השבת, על צד האדם נפתחים ז' היכלות שהן כנגד המרחב הנפשי של האדם: היכל הא' הוא היכל אהבה, הב' – היראה, הג' הרחמים, הד' – הנבואה מבחינת אספקלריא המאירה — נצח, היכל ה -הנבואה מבחינת אספקלריא שאינה מאירה –הוד, היכל ו' הצדק — יסוד, הז' היכל הדין מלכות. מלכות זה כלי הקבלה, המקום הנפשי בו ניתן לקבל את ההארה. כך למשל בהיכל הגבורה שבלב, ניתן לקבל יראה-אם מוותרים על הפרטיות.

בימי חול אין תיקון לבחינה ג' של המלכות. ימין שמאל כנגד שחרית ומנחה מתתקנים, אך בלי קו אמצע, לכן נמצאים כל ז' היכלות בשערים סגורים וסתומים, ורק בשבת מגיע התיקון גם לבחינה הג', ואז נתקנו כל השערים, וההיכלות נפתחים.

בד"כ הלב מושך אותנו בניגוד למטרה, ותפקיד התפילה לכוון אותנו למקום הזיווג. זו סגולת השבת, להביא את הלב לשירה=גימ' תפילה.

ההיכלות הם מקומות נפשיים של האדם בהם הוא יכול לקבל הארה מסוג מסוים. אם אדם מצליח להביא עצמו להיכל, למקום של קשר, לזיווג, נפתחים לו השערים.

אין תגובות

להגיב