041- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קפט-קצ (למתקדמים)

041- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קפט-קצ (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר הקירטא (אבן הקֵלַע)

התפילה לא נועדה רק להקריא טקסט מסידור!

בתפילה יש להוסיף השתוקקות שעוזרת לכוון הלב לאהבת השם. לשם כך מלמד הזוהר מספר הנהגות באופן: אריכות התפילה מתבקשת, בשימוש באותיות, טעמים, ובמקביל בתקיעות השופר — כולם בכדי להביא את הלב לדבקות.

בתפילה יש להאריך רק במקום בו יש חסדים, ימין (חולם בניקוד- יש להרים את הקול), השתתפות התחתון, פרטים רבים המתפשטים לגוף. וכאן יבחן האדם מה הוא מוכן לתת, לשלם — מהו חלקו בשותפות. לכן גם בתקיעת השופר יש להאריך.

לקצר בתפילה כאשר אין חסדים-צד שמאל (שווא בניקוד – יש להנמיך את הקול), רק להחזיק באופן רעיוני בלי פירוט מרובה, שהרי היא מגיעה מהעליון בלי שיתוף התחתון. שברים בתקיעת השופר, אין להאריך בבעיות ותלונות.

קו אמצע — שלשלת בטעמים (חיריק בניקוד) לא להאריך ולא לקצר בתפילה, שילוב היכולת להראות את החיסרון משמאל, וגם את שלמות הימין — תרועה בשופר. בכדי להשיג את התכלית, עליך לעבוד בג' קווים, ובעיקר לעבוד בקו אמצע, בו מתגלים חסרונות — שניתן לתקן.

לתכלית שמכוונת את הרצון — משתמשים בטעמים, בנקודות מטעם ההשתוקקות, ובאורך התפילה, לפי העניין כאמור.
מגלה כאן הזוהר סודות עליונים על הקשר בין הטעמים לנקודות, ומספר הנהגות לאדם כיצד לכוון את ליבו לאביו שבשמים. בכל הנהגה יש ימין שמאל ואמצע – בצד הבורא שבנברא יש להאריך, ומצד הרצון לקבל יש לקצר.

אין תגובות

להגיב