005- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – יג-טו השקפה

005- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – יג-טו השקפה

שיעור שמע:
הורד Mp3

תְרוֹ יג-טו

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ

לֹא הַעוֹצמָּה קוֹבָעַת אֶלָּא הָאֱמֶת.

לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם וזהו בלעם.

משה היה רואה את הקדושה באור גדול, ואת הטומאה בשבבים קטנים. בלעם נחשב לנביא גדול מצד הס"א והיה גדול בדיבור מצד הטומאה.

שלושת יועצי פרעה מחזיקים את הרצונות הגדולים המפריעים לאדם. יתרו ואיוב עשו מעין תשובה, שיתרו שמע רק לאחר קריעת ים סוף, ואיוב שב אך לא מאהבה.

בלעם עודד את פרעה, ויתרו הסתלק ולא הסכים לכָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ. בלעם הרשע הוא בחינת עולם העשייה שרובו רע ומיעוטו טוב, לעומת משה שרובו טוב, אמת וקצת נגיעה של טומאה שטרם תוקנה. כאשר מתגדלים גם הצדדים של הס"א ומכירים בגדלות ה' – גם עם ישראל מתגדל.

הזוהר לא בא לספר סיפורים, אלא בן הוא בחינת הבנה. כשאדם בא לעשות תשובה מיראה כמו יתרו – ההבנות שלו מצד האמונה נשארות, וכך השאיר יתרו את בניו – את ההבנות שלו שהשם הוא האלוקים. בלעם נכשל בניסיון לקלל מפני שכל זמן שישראל בקדושה הקליפה אינה יכולה לפגוע בהם. בזמן תיקון רק חלק מצד הגוי שבנפש יכול להיתקן, אך חלק בלעם שהוא בחינת לב האבן, יתוקן רק בגמר תיקון.

כָּל אֶחָד צָרִיך לִמְצוֹא אֶת יִתְרוֹ שבתוכו וללמוד לִשְׁמוֹעַ, דהיינו לְהוֹרִיד לַלֵּב למוּחש אֶת הָאֱמֶת.

אין תגובות

להגיב