014- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מ-מב השקפה |☆תגיות:...

014- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מ-מב השקפה |☆תגיות: סוד כף היד

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ מ-מב

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה בְּסוֹד שׂרְטּוֹטי יָדַיִם.

צָרִיך אָדָם לְפַתֵּחַ חיִבּוּר בֵּין הָטְבָעִיים הָנַפשִיִים.

כנגד השרטוטים בידיים המצביעים על תכונות בנפש האדם, ישנם סוגי אותיות, דהיינו חסרונות באדם הניכרים בקווי הידיים, מהם ישנם חסרונות טבועים וישנם כאלו שמשתנים בהתאם לעבודתו בדרך השם. הקווים היותר עבים מלמדים על התכונות הקבועות, והדקים על דרך ההתקדמות הרוחנית. ביד שמאל הטבעיים שהם בחינת הרצון הבא מלמעלה בקביעות, וביד ימין הקווים המלמדים על קווי האמונה של האדם, ועל המשתנים עליו לרכוש.

צורת האותיות הרשומים בקווי היד זה ספר תולדות אדם, כלומר, קווי כף היד. מאותיות רישומי הידיים, מהחסרונות יכול חכם לב לתפוס את הכלל. קווי האורך מסמלים חוכמה, רצון לקבל שפע –  והרוחב חסדים. על האדם לשלב ביניהם בחיבור חזק ועבה. חיבור דק ורופף מעיד שאין האדם מצליח.

שער הראשון הוא ר'. היכולת לראות האם יש לו חיבור בין הטבעיים שבו. הסתכלות ברוחב היא בחינת האות ה ובאורך ר. הקווים הדקים מראים על ההתרחשויות בחיים, ולא על הקביעות שיש.

כשהימין לוקח קו אחד דק למעלה באורך, וקו אחד דק למטה הנאחז בין אלו ב' קווים הגדולים אשר שם. ברוחב, יש קו אחד דק הנאחז למטה באלו ב' הקווים השורים עליו. ובשמאל אינו כן והסוד שלו הוא בימין ולא בשמאל. זהו אדם, שלפעמים חושק להיות בבית (בלב), ולפעמים בדרך (במצב של עבודה). הצלחה בבית היא אהבה ובדרך הוא עבודת היראה. זה לא ישקוט ליבו בזה ובזה, כשהוא בבית חושק לדרך, וכשהוא בדרך חושק לבית. מצליח תמיד בדרך, ולפעמים גם בבית. זה מצליח בתורה ובסודות התורה אם משתדל בהם. זה רואה בשונאיו. תועלת לרבים בו. עצל הוא בדברי העולם. אם מתעורר מלמטה, מתעוררים להטיב לו מלמעלה. זוכה בדבריו. זהו חמוד ומפזר כסף, טוב עין הוא. תפילתו נשמע, יורד ועולה בכסף, ברכושו.

לפעמים נשבר ליבו לפני אדונו – עושה תשובה. ואז נמצאים ג' קווים קטנים העוברים על קו הדק ההוא המתווסף על אלו השניים שברוחב. וזהו ה' המתחברת עם ר'. וחוזר על הדברים בדרך קצר, טוב לזיכרון. זה דרך. זה בית. זה חדווה. זה עצבות. זה תועלת. זה עצל. זה טוב עין. זה חמוד ומפזר כסף. זה נשבר ליבו ושב לאדונו.

שער השני, הוא ז' יכולת התגובה למצבים המשתנים, כוח המלחמה ביד הימין, בחלק שקולט ומקבל, כלומר בכף היד. כשנמצאים ג' קווים גדולים ברוחב, ושניים גדולים באורך, ואחד מאלו שבאורך אוחז באלו שניים שברוחב, וקו האחר אינו אוחז בהם. זה יש פסול בזרעו מצד אביו או מצד אימו. זהו אדם מתקן מעשיו לפני בני אדם, וליבו אינו אמת כלומר חסר הוא קו אמצעי, ובסתר הוא מתנהג אחרת. ולעת זקנה חוזר להתתקן. וכשהגיע לזקנה ושב, הוא מתתקן באות ר' ומתחברת באות ז'.  אבל אין הוא בקיום כראוי, משום שפסול הזה שבזרעו עוד לא התייאש בו ומעורר אותו לרע.

שער השלישי הוא אות ה'. בימינו, כשנמצאים חמישה קווים ברוחב, ושלושה באורך, ונמצא ניכר בו ביותר קו ההוא האמצעי שנכנס ואוחז תוך אלו חמש קווים שברוחב. זהו אדם עצוב וכועס בתוך ביתו. ובין בני אדם אינו כן. הוא קמצן בביתו, וכועס ורעב, ולפעמים לא. מחוץ לביתו אינו כן. מצליח בדברי העולם. כשעוסק בתורה מסתכל מעט וחוזר בה. הוא נאמן, ולא בכל זמן. ובזמן ההוא שאינו נאמן, הוא מראה כמו שהוא אמת, ואינו אמת בשלמות. מצליח בדין. נאמן הוא בסודות התורה. זהו באות ה' ומתחברת באות ס'.

ואם ארבעה קווים ברוחב, וחמישה באורך, ושניים מאלו שבאורך נכנסים תוך אלו ארבעה שברוחב. זהו אדם שמח בביתו, ונראה עצוב לב בחוץ, ואינו כן, כי כיוון שמדבר עם אנשים מראה שמחה. ומתכוון בדבריו.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב