020- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נח-ס השקפה|☆תגיות: עור כראי...

020- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נח-ס השקפה|☆תגיות: עור כראי הנפש, קשר בין גוף לרוח

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ נח-ס

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה סוֹדִי סוֹדוֹת.

סִימָנֵי פֵּעוּלָת הַנֶּפֶשׁ, נִרְאִים בֶּחִיצוֹנִיוּת הָעוֹר.

לכאורה נראה שאין קשר בין הנפש לבין הגוף, אך מכיוון שהנפש היא זו שמפעילה את הגוף שהוא בחינת העפר, אז גם בו ניכרים הסימנים מתכונות הנפש, וזאת מאחר וְכָּל דָּבָר רוּחָנִי מָשׁאִיר רֹושֶׁם, אפילו בזמן שינה. ברשמים/ברשימות חיצוניים אלו יכול חכם לב להבחין ולפרש אותם נכון בפנימיות.

וכפי מעשי האדם כך נרשם. מצחו גדול, שלושה קווים עולים במצחו, ושישה קטנים אחרים, פניו גדולות, שערותיו קמוטות, מסולסלות, ולא כל כך. תלויות מעט מתחת אוזניו. זהו טוב. בעל אמונה. בעל כעס חזק בשעה שכועס.

אם אדום ההוא שתחת עינו, שבחורי עיניו, מתפשט בעינו. כעסו רע. בשעה שמדבר בכעסו, סותם פיו, ויוצא עשן מנחיריו. ולזמן קצר נח כעסו, ולא כל כעסו, עד יום האחר או שני ימים. זה לפעמים מצליח ולפעמים לא. אבל עומד תמיד בהצלחה אם מעט ואם רב.

ואם האדום שבפי עינו מעט כחוט, ואינו מתפשט בשעת כעסו, בעין, הוא חלש הלב. והוא מתיירא מכל. השינה, אינה מיושבת בו. חושב תמיד מחשבות. ומפחד מכל מפני שעובד בחשאי. ומצליח לכל המשתתף עימו. איש מושחת. אינו מתרחק מניאוף.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב