024- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ע-עב השקפה

024- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ע-עב השקפה

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ ע-עב
כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב
לכל אדם צריך לדבר כפי דרכיו.
לנקבה לפי דרכיה, ולגבר כפי דרכיו. ולגבר שבגברים כפי דרכיו כמ"ש: כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב, וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל.
אלו היו יודעים בני אדם חכמה מכל מה שנטע הקב"ה בארץ, וכוח כל מה שנמצא בעולם, היו מכירים כוח ריבונם בחכמה גדולה. אבל לא הסתיר הקב"ה חכמה זו מבני אדם, אלא כדי שלא יסורו מדרכיו, ולא יבטחו בחכמה ההיא וישכחו את הקב"ה. לכאורה יש כוח גדול מאד בעשבים וה' הסתיר אותו כי אז האדם היה עוזב את השם וחושב שהכוח נמצא בשליחיו יתברך.

אמר רבי שמעון: אין עשב ועשב הנולד בארץ, שלא תהיה בו חכמה רבה, וכוח גדול בשמים. ההסתרה היא הצלה מהאשליה שרואים כוחות חיצוניים גדולים, ולא שוכחים שהכל מהשם.
כל קשר שלנו עם הבריאה, עם הסביבה משפיע על הנפש. לכן יש להחשיב כוח הקדושה, ולהיזהר מהכוח של הטומאה. וכפי שהאזוב העשב השפל והנמוך הוא מטהר את האדם, וכך אדם יכול לטהר עצמו רק אם בא בשפלות.
אל לו לאדם לרצות להתכלל עם כל דבר שמגיע אליו. אלא בהתאם לדרגתו, עליו להיות מרוכז במעשיו ולא ליפול בפיזור נפשי.
מקור הפחד הוא בחוסר אמונה ביכולת להתמודד עם הרצונות לקבל הגדולים. בכל מפגש עם החיים יש כוח פנימי המאפשר קשר ודבקות בהשם.

אין תגובות

להגיב