072- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים רנא-רנב (שיעור...

072- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים רנא-רנב (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון.

עבודה נכונה היא במסגרת, קביעות – "מנעולא".
השכלול בא בתוך מסגרת הקביעות.

על האדם לבנות עצמו ע"י רכישת תכונות מעולמות עליונים.
האני, הרצון מכיל חלק הנק' מנעולא שנועל כל הבחנה פרטית, תוך ויתור עצמי, וזה הפתח להתחיל ברוחניות. להקפיא את מקרים שמתפרשים בנגיעות אישיות, בדומה לבחינת הקפאת הרגשות. כלומר קודם תוליד בנפש יראה — ראשית חוכמה יראת השם. ותכונה נוספת, חלק המפתחא — אהבה ופרטיות שאפשר להשתמש בה – ליהנות רק מהאמת.

לקיום העולמות יש זיווג תדיר בכיסוי חסדים לכולם, ללא קשר למעשי הנברא. תפקידנו לשכלל ולבוא גם לצד הבורא שבאדם, שרוצה רק להשפיע למרות הרצון לקבל. במפתחא מתקבל אור במדרגה, תודעה פרקטית היוצרת את מקום האהבה.

המנעולא מייצגת הכרה עליונה, ידיעת האמת מחוץ לעצמך, בלי נגיעות אישיות, רכישת השקפה נכונה בלי שוחד, מחשבה שבונה את היראה, שהיא ההתחלה — לקבל את המצב כפי שהוא, שביל דק שנכון לפעול אותו בחסדים מכוסים, לקבל אותו ככה – אמונה.

וזה סוד האות ב' דבראשית, הרומזת על הבינה כי ב' עולמות הם בבינה, זיווג עליון כנגד ההכרה הגבוהה של האדם, לבין התודעה הפרטית — המפתחא.

סיכום: בשלב ראשון נועלים את הפרטיות, בכדי לחשוב בהכרה גבוהה בלי לחשוב דרך האגו – זיווג של מנעולא. לאחר מכן זיווג על עוביות שנותנת אפשרות להשיג את את אור החוכמה — תענוג. כאן בחסדים מגולים יש מקום, וצריך לבטא את הנקודה הפרטית.

אין תגובות

להגיב