074- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים רנה-רנו (שיעור...

074- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים רנה-רנו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון.

הלב צריך להשתוקק למחשבה נכונה!

שלמות העולם העליון מלמדת על תבנית מבנה נפש האדם. לנברא ניתנו חסרונות שדרכם יוכל לעורר השתוקקות בכדי לממש את הפוטנציאל שקיים בו, ולהביא ללב, למורגש השתוקקות נכונה ואמיתית.

אדם לא יכול להתגעגע ולהשתוקק לדברים שלא נחשף ולא מכיר אותם. תפיסת הנברא מתחילה מספירת הבינה. אמנם ראשית היא אותה חוכמה עליונה — והאות ב מראה כיצד בינה תופסת אותה. השמים הנפש השכלית, הלב — ההשתוקקות.

בתודעת האדם ישנם שורשים, רצונות שמוכתבים אוט' מלמעלה לצורך קיום, וישנם רצונות שעל האדם לשכלל. מאחר ורצון הוא המביא את מחשבה, יש לרצות להשתוקק לדבר שכבר נמצא בתוכנו, שנוכל להשתוקק לדבר שכבר טמון כשורש בהכרה.

הבינה נתנה את כל החסרונות הנכונים מאלף עד תיו — חסרונות של קו אמצע. אמנם הזכר לא לא צריך אותם לעצמו, אך בכדי להגיע לשלמות, זיווג פנים בפנים, הוא זקוק להתעוררות שלה לדברים אמיתיים. תפקידה להשתוקק ולגרום לו לתזוזה בכדי שייתן לה אור לקיום ואור חוכמה של הולדה.
אסור לנוקבה להפנות את ההשתוקקות לזכר מהסיבה שהיא רוצה את האור, אלא הסיבה צריכה להיות רצון לקשר. השתוקקות מצד השפעה וזו מביאה לאהבה.
זכר שנותן מטעם השפעה, והיא משתוקקת מטעם השפעה — בזה הנקבה שווה לזכר. על האדם להפעים בנפשו בחינות זכר ונקבה.

התמסרות נכונה של אישה, לא אומר לעשות מה שהוא אומר, אלא לתת את צד ההשתוקקות לחסדים לאור הרוחני שיש בו, לאישיות, למה שהוא צריך לבטא בחיים.

אין תגובות

להגיב