087- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים רפא-רפב (שיעור...

087- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים רפא-רפב (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר אוֹר הגנוּז

מי שנוהג בעולם הגופני, טוב לו שישתוק!

האור במעשה בראשית נגנז בכדי למנועו מהרשעים, שהם תכונות באדם המכילות סיגים, לרצות את האור לעצמם. רשע נוטריקון רצון של עצמו. האור נגנז לטובתם, מפני שכל קבלת אור בצורה לא ראויה מפרידה את הנברא מהבורא, ממקור החיים. מכאן שהשמירה איננה נקמה, שהרי הם לא יכולים לעמוד באור חזק מידי, כמו חסרי דעת שאין להם את חוכמת הלב והידע כיצד לקבל את השפע בצורה הנכונה.

האור מוסתר בכדי שהנברא יבנה את עצמו בצורה ראויה. הוא צפון לצדיק, שמצדיק את הבורא בהיותו בעל אמונה שהשם טוב ומטיב. אוֹר זָרֻעַ לַצַּדִּיק וּלְיִשְׁרֵי-לֵב שִׂמְחָה, זרוע באדמה. ואם יבחר בסביבה ראויה לצמיחה רוחנית, ירקיב את האני הכוזב, יוכל לצמוח עם לב ישר ולתת פרי . כל העולם מתוקן אגב האדם, ואם הרשעים יחטאו, אזי גם העולמות ילכו לאחור.

החסדים מקשרים בין חוסר השלמות של הגוף, לבין השלמות שבראש.
כשקשה לאדם בעולם הזה, שמרגיש חסרונות, עליו להתפשט מתפיסת העולם הזה, ולפרש את המציאות בהשקפת העולם הבא, מעבר לזמן ומקום. עליו לקחת את הנקודה הגשמית, ולקשר אותה לבורא, וכך זוכים לתפיסת עולם הבא.

כתוב מְגַלֶּה עֲמֻקוֹת מִנִּי-חֹשֶׁךְ, עמוקות הנמצאות בבינה עליונה. עולם הבא הוא עולם המחשבה, בנפש זו התודעה העליונה שצריכה להתגלות בלב, והדיבור הוא מגלה אותה. דְּאָגָה בְלֶב-אִישׁ יַשְׁחֶנָּה בפיו. צריך ייחוד מחשבה קול ודיבור.
לחשוב לבד זה לא מספיק. קול צריך לבוא לידי דיבור ראוי. כך גם כשאתה מתפלל עליך לומר את הדברים, להוציא מהכוח אל הפועל את המחשבה.
יש המדברים הרבה בלי מחשבה. מחשבה בבינה גם היא סוג של דיבור. דברי תורה הם המחשבה העליונה. כוח המדבר צריך לנבוע ממחשבה עליונה ולא מדיבור של הגוף. הקול הראוי הוא לא מה שנשמע לאוזן, אלא הצורה של הדיבור. לאדם יש את בחינת הקול המקשר למחשבה העליונה ובכך הופך דיבור האדם להשלכה של המחשבה העליונה, של עולם הבא. לא הדיבור של עולם הזה, אלא שיח תורה הוא המייצג את שיח עולם הבא.

מי שנוהג בעולם הגופני טוב לו שישתוק, אך בדברי תורה כל המרבה הרי זה משובח. יש לקיים "ודיברת בם" דיבורי סרק מייצגים את צד הבהמה שבאדם.

אין תגובות

להגיב