055- דף היומי בזהר הסולם – בראשית ריז-ריח למתקדמים

055- דף היומי בזהר הסולם – בראשית ריז-ריח למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר אַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר

מי שאומר שאי אפשר להגיע לשלמות הוא כופר!

כאשר אתה פוגש באמת, אל תחשיב את הרצון הפרטי שבך. יתרה מזאת, אל תחשוב בצורה מקובעת אחרת לא תבחין באמת.
הבורא הוא רק טוב! הבלבול הוא בתפיסה החיצונית. מחשבה אמונית שונה מתפיסת הלא לשמה כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם.

כאשר ור' עֲקִיבָא אמר לחברים כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, שמא תסתכנו בעצמכם, כי נאמר דֹּבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָי. למעשה אמר להם אל תשוו בין התורה שלפני שבירת הלוחות, לתורה שאחרי. אל תשוו בין זמן תיקון הדרך, לגמר תיקון — המטרה, בין אבני שיש טהור שהם חיים, לבין אבנים האחרות שהם חיים ומות, אל תשוו בין לוחות ראשונים ללוחות שניים.

לֵב חָכָם לִימִינוֹ וְלֵב כְּסִיל לִשְׂמֹאלוֹ. לוחות ראשונים היו מעץ החיים, ולמרות שהיו נכללים מימין וגם משמאל, לא היה בהם רע כלל. במקומם נתן להם לוחות אחרים מצד עץ הדעת טוב ורע. מימין הם חיים ומשמאל מוות.
לחשוב שהתורה באה בשבילי, לרצון לקבל — זה למשמאילים בה (צד שמאל). כך ישנה אפשרות שאדם אפילו מקיים את התורה, אך בלי אמונה, שלא לשמה, ואז נעשית לו סם המוות. למאימינים בה — ימין מטעם אמונה ולא בחשיבה מדעית, אלא פועלים את האמת מפני שהיא אמת — סם חיים.
אין לנו ברירה, אלא לפעול בזמן תיקון מתוך שלא לשמה, אך יש לכוון להגיע ללשמה. כאשר אדם מתכוון להגיע ללשמה, אפילו רואה בדרך את הפירוד, מבין הוא שזה בא להביא אותו לקשר — וכשמגיע לנקודת הקשר, לא אומר מים מים ומשווה אבני שיש לטהור לפירוד.
בתוך היהודי קיימת נקודה אמיתית, אבני שיש טהור, בלי פירוד, ואפילו ניראה הפוך כלפי חוץ, צריך להחזיק בהחלטה אמונית, שישנה שלמות פנימית — ומי שאומר שהשלמות לא קיימת, מתחייב בנפשו.

אם אדם מרגיש לא שלם — זו אשליה שיש לתקן. לנו יש רק אפשרות להסכים שהכל בא ממנו יתברך והכל טוב, התנועה שאנו נמצאים בה טובה. מה שנתנו לנו לראות את החורבן, בא רק בכדי שנתרגל לרצות את השלמות, כדי שנבחר באהבה.

אין תגובות

להגיב