069- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רמה-רמו למתקדמים

069- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רמה-רמו למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון.

אל תאמר אני חושב משמע אני קיים, אלא אני רוצה משמע אני קיים!

השותף השלישי באדם ובעולם — בינה, כמו הבורא שבא להשתתף עם הבריאה, בכדי לאפשר לאדם להדבק בעליון. זוהי השמחה בקבלת אור חוכמה מבינה, שכתוב וְהַמֶּלֶךְ יִשְׂמַח בֵּאלֹהִים.

מלמד כיצד בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת — הוא לב האדם. הבנייה היא בשלבים, כאשר בתחילה שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי — ביטול הגאווה והדעה העצמית, יצירת השתוקקות, וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי לבושי מוחין. מבאר את הכתוב ע"פ סדר יציאת המוחין בשלוש נקודות: חולם שורק חיריק.

לפני שבונים בית (תיקון הלב) על האדם לוותר על דעתו, לבטל את הגאווה בסוד החולם, בכדי לקבל יראה האמיתית שתמנע משיכת אור כשאין הכנה ראויה. יש לסדר את הרצון לפי השקפה עליונה.
שורוק — השלמת כלים, השתוקקות גדולה, אז המלך ישמח בזיווג — חיריק.

הַמֶּלֶךְ יִשְׂמַח בֵּאלֹהִים, מלכות מקבלת חוכמה מבינה הנק' אלוקים. החולם הוא מצב הקטנות, בו על האדם להקטין עצמו ולחשוב בצורת העליון, חשיבה מעבר לזמן ומקום.
אור החכמה מכונה בשם אור החיה בסוד הַחָכְמָה תְּחַיֶּה בְעָלֶיהָ, כלומר נותנת חיים.

בהמשך מלמד בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים – נוטריקון בית ראש ית. ראשית היא חכמה, וכמתלבשת בחסדים נקראת בית ראשית. בונים את האני של האדם שבו יוכלו להתיישב, עם הבנה של ישר-אל, וכאשר בונים כך את הלב — זהו הבית האמיתי.
הקיום של הבית, של "הביחד" מגיע כאשר נמנעים מביקורת ויגעים לעורר השתוקקות אחד כלפי השני, כאמור בשלושה שלבים: התבטלות אישית, בניית השתוקקות, ואז הזיווג.

אין תגובות

להגיב